anatomia, la llacuna 2016

1- El període preembrionario: a ) s’estén des de la fecundació fins a la 3ª setmana de gestaciónb) Abasta des de l’inici de la 4a setmana fins a finals de la 8a setmana de gestaciónc) s’estén des de l’inici de la 9a fins a la setmana 42 de gestaciónd) Abasta des del naixement fins la pubertat

2-el pla transversal divideix el cos en: a) una zona anterior i una altra posteriorb) una zona dreta i una altra izquierdac) una zona superior i una altra inferiord) una zona proximal i una altra distal

3- Un articulació mòbil: a) Es caracteritza per tenir superfícies unides entre Sib) s’anomena sinartrosisc) Es caracteritza per tenir una càpsula articulard) s’anomena Anfiartrosi

4- Sobre el teixit muscular esquelètic, assenyala l’afirmació CORRECTA: a) És el múscul que envolta a les víscer asb) Està sota el control de sistema nerviós autónomoc) Es troba exclusivament a la paret de l’corazónd) És múscul estriat

5- Dels següents músculs quin és emigrat a l’retrosoma: a) Epiespinosob) Longísimosc) Espleniosd) dorsal ample

6- Quina de les següents articulacions de la cintura escapular és una FALSAarticulación? a) Art. Subdeltoideab) Art. Acromioclavicularc) Art. Esternoclaviculard) Art. glenohumeral

7 – Quin dels següents nervis innerva la cara posterior de l’avantbraç? a) N. Medianob) N. Radialc) N. Musculocutaneod) N. Cubital

PROVES d’ACCÉS PER a MAJORS dE 25/45 ANYS

Convocatòria 2015- 2016

MATÈRIA: Introducció a l’Anatomia

: O

: O

O

o

8- el múscul Deltoide es troba innervat per …. a) Nervi Medianob) Nervi de l’Deltoidesc) nervi circumflex o Axilard) Nervi Radial

9 – Quin dels següents ossos NO pertany a l’Tars? a) Astrágalob) Cuboidesc) Trapeciod) És cafoides

10 – Quin d’aquests ossos NO forma part de l’articulació del genoll? a) Tibiab) Fémurc) Rótulad) Peroné

11 – Quin dels següents músculs trobem en un pla més superficial? a) Piramidalb) Gluti mayorc) Gluti mediod) Gluti menor

12 – El múscul peroneal lateral llarg està innervat per …. a) Nervi tibial posteriorb) Nervi tibial anteriord) Nervi múscul cutáneoe) Nervi supraespinós

13 – Quin d’aquests ossos NO pertany a la volta de l’cráneoa) esfenoidesb) frontalc) etmoidesd) parietal

14 – Quina de les següents afirmacions sobre els sistemes neuromusculars és FALSA: a) el sistema neuromuscular de l’mastegador s’encarrega dels moviments de lamandíbulab) el sistema neuromuscular de l’fonador s’encarrega de moure els músculs de lalenguac) el sistema neuromuscular de l’hipoglòs és el responsable de moure els músculosde la lenguad) el sistema neuromuscular de l’fonador s’encarrega de produir els sons duranteel parla

: O

O

÷

22 – Quina de les següents vísceres NO és retroperitoneal? A) Art. Aortab) Riñonesc) Vena Cava inferiord) Fetge

23 – Quina de les següents afirmacions sobre el pàncrees és INCORRECTA?a) El conducte pancreàtic principal desemboca a la porció descendent de l’duodenob) Té funció endocrina i secreta glucagó i insulinac) Té forma de Cd) Té funció exocrina i produeix enzims pancreàtics

24 – Quina de les següents afirmacions sobre els receptors és VERITABLE: a) només recullen informació de l’exterior i no de l’interior del nostre organismob) els nociceptors són receptors de l’dolorc) en el nostre organisme no existeixen quimiorreceptoresd) els receptors no estan connectats amb fibres nervioses

25 – Quina de les següents afirmacions sobre el sentit de l’olfacte és FALSA: a) es troba a les fosses nasalesb) la mucositat s’encarrega de dissoldre les partícules olfativasc) els receptors són quimiorreceptoresd) a més de la cèl·lula receptora hi ha cèl·lules de sosteniment, però no cèl·lules basals

26 – Quina de les següents afirmacions sobre el sentit de l’audició és FALSA: a) a l’orella mitjana trobem una cadena de huesecillosb) l’orella mitjana es comunica amb la faringe mitjançant la trompa d’Eustaquioc) en l’oïda externa trobem el pavelló de la orejad) la membrana de l’timpà es troba en l’oïda interna

27 – Quina de les següents afirmacions sobre l’úvea és CORRECTA : a) consta de dues parts: la coroide i el cos ciliarb) la coroide és una capa fonamentalment vascularc) consta de dues parts: la coroide i el irisd) en l’iris trobem els fotoreceptors

28 – en les astes anteriors de la medul·la espinal es troben: a) les neurones sensitivasb) les neurones parasimpáticasc) les motoneuronasd) les neurones simpàtiques

####### O

OX

o V
/

ov

o

29 – En el gangli autònom: a) Es troben les neurones postganglionaresb) Es troben les neurones preganglionaresc) No hi ha sinapsisd) Es troben les neurones sensibles

30 – Assenyala la resposta CORRECTA sobre els astròcits: a) Són les cèl·lules que s’encarreguen de fo signar les beines de mielinab) Actuen com una barrera filtradora entre la sang i la neuronac) Tenen una funció important en la defensa de sistema nerviosod) Són cèl·lules excitables, conegudes també com a cèl·lules nervioses

PREGUNTA DE DESENVOLUPAMENT:

Explica les funcions de cada un dels components de sistema nerviós central

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *