BAL: BACTERIS DE L’àcid làctic ESTUDI DEL IOGURT I el quefir

RESUM En el moment en què es va decidir realitzar el treball, es va partir de la idea de conèixer els microorganismes responsables de la fermentació làctica i , per tant, que hi ha al iogurt, a més d’aconseguir saber alguna cosa més sobre la seva influència en la vida quotidiana de l’ésser humà. L’interès d’aquest treball es basa en la recerca dels beneficis i inconvenients de la ingesta de iogurts per a la salut humana, a més de la descoberta de l’quefir a consumidor. Per descomptat que sempre tenint en compte quins són els microorganismes existents i que en alguns moments puguin arribar a causar trastorns i / o poden originar grans beneficis per a la flora intestinal. Paraules clau: Microorganisme, fermentació làctica, llet, flora intestinal, bacteri. SUMMARY (L.A.B .: LACTIC ACID BACTERI. STUDY OF IOGURT AND quefir) At the time that was decided to carry out this piece of work, we came up with the idea of knowing the Microorganisms responsible for the lactic Fermentation and therefore present in the iogurt. In this way, we would get more knowledge about human beings daily life. The interest in this project is based on the pursuit research of the benefits and drawbacks for the human life due to the intake of iogurt, and the discovery of the quefir to the consumer. Of course, it is very important to consider as well the existing Microorganisms and, so that sometimes they might produeix diseases and / or create huge beneficial effects for the intestinal flora. INTRODUCCIÓ En el moment en què es va decidir realitzar el treball, es va partir de la idea de conèixer els microorganismes responsables de la fermentació làctica i, per tant, que hi ha al iogurt, a més d’aconseguir saber alguna cosa més sobre la seva influència en la vida quotidiana de l’ésser humà. Aquest procés el realitzen molts bacteris (trucades bacteris làctics), fongs, alguns protozous i alguns teixits animals. En efecte, la fermentació làctica també es verifica en el teixit muscular quan, a causa d’una intensa activitat motora, no es produeix una aportació adequada d’oxigen que permeti el desenvolupament de la respiració aeròbica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *