Control inhibitori i comprensió de textos: evidències de domini específic verbal | Cartoceti | Neuropsicologia Llatinoamericana

L’objectiu d’aquest treball va ser avaluar el rendiment diferencial de bons i dolents comprendedores en tasques que examinen memòria de treball i inhibició i supressió d’informació verbal i no verbal. Per això es va seleccionar una mostra d’alumnes d’entre 9 i 13 anys a partir d’una prova d’eficàcia lectora i de les respostes a dos textos que van permetre identificar dos grups amb diferent nivell de comprensió: bons (n = 53) i dolents (n = 51) comprendedores. Després, a aquests dos subgrups se’ls va subministrar de manera individual una versió adaptada de l’Listening Span Test (LST), per avaluar memòria de treball, una versió infantil de l’Hayling Test, el Stroop Test, per avaluar inhibició verbal i la versió infantil de l’Trail Making Test per avaluar inhibició no verbal. Els resultats van mostrar que els mals comprendedores van rendir significativament pitjor que els bons en el processament d’oracions, el record total de paraules i la quantitat d’errors d’intrusió en el LST, però no hi va haver diferències entre bons i dolents comprendedores en la tasca de span ni a la de record de paraules en ordre. Respecte de les proves que avaluen inhibició verbal, els mals comprendedores van rendir significativament pitjor que els bons comprendedores en tots els índexs. Finalment, no hi va haver diferència estadísticament significativa entre el rendiment de bons i dolents comprendedores en tasca d’inhibició no verbal. Aquests resultats són convergents amb aquells que plantegen que la debilitat en la supressió d’informació específica de domini verbal de la memòria de treball provocaria les dificultats que els mals comprendedores plantegen quan porten a terme el processament de l’nivell textual.
Paraules clau: comprensió de textos; nens; control inhibitori; habilitats de supressió; domini verbal.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *