Definició d’Internacionalització

La definició d’internacionalització és el procés pel qual una empresa crea les condicions necessàries per desembarcar en un altre mercat internacional. Hi ha una tendència a que les companyies optin cada vegada més per la deslocalització i a dirigir les seves vendes cap a l’estranger.

El concepte d’internacionalització empresarial implica un procés a llarg termini. No n’hi ha prou amb tenir una presència ocasional en un altre territori, sinó d’assentar-se per complet en l’economia d’un altre país. Al principi cal comptar amb una estratègia ben definida en el mercat laboral, i a partir d’aquí comprendre que el mercat internacional ofereix un seguit d’oportunitats de negoci perquè triomfin els serveis o productes que presta l’empresa. Per a això influeixen una sèrie d’aspectes culturals, ambientals, reglamentacions o exigències sanitàries.

La globalització ha facilitat que el tràmit d’internacionalització resulti més senzill gràcies a l’ocupació d’Internet. L’obertura de les economies ha permès que tot estigui a l’abast de la nostra mà sense necessitat de grans esforços.

Com internacionalitzar una empresa

Abans que una empresa decideixi sortir a l’exterior hauria de tenir en compte una sèrie de factors:

    a

  • Estudiar els avantatges competitius de cada mercat en el qual va a introduir-se. No ha de faltar l’anàlisi DAFO (Debilitats, Oportunitats, Amenaces i Fortaleses).
  • Abans de sortir a l’exterior hi ha de tenir les idees clares pel que fa a la definició de l’negoci, la filosofia, estratègia i metodologia de treball .
  • Valorar els costos de penetració a l’estranger. Ells exigirà realitzar viatges i aconseguir nous contactes.
  • Tenir present tot el vinculat a la logística, la producció que fa falta per satisfer la demanda i la possibilitat d’incrementar la plantilla.

per tant, s’entén que per internacionalitzar una empresa cal comptar prèviament amb una certa fortalesa en el mercat nacional, garantint així el seu èxit en un altre territori. Coneix tota la informació necessària sobre la internacionalització empresarial i tingues en compte tota els aspectes necessaris per expandir el teu negoci.

Internacionalització empresarial

  • T’ha servit d’ajuda ?
  • sinó

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *