Detall títol – Conselleria d’Educació i Esport

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, a la diagnosi, a el control de l’evolució i a el tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts a la unitat assistencial. a

Entorn professional

de 1. Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector sanitari, en organismes i institucions de l’àmbit públic i en empreses privades, en l’àrea de laboratori d’anàlisis clíniques i en el diagnòstic, tractament, gestió, i investigació.
Actuen com a treballadors dependents, podent ser l’organisme o institució petit, mitjà o gran.
La seva activitat professional està sotmesa a regulació per l’Administració sanitària estatal. de 2. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: a – Tècnic / a superior en laboratori de diagnòstic clínic.
– Tècnic / a especialista en laboratori.
– Ajudant tècnic en laboratori d’investigació i experimentació.
– Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia.
– Delegat / a comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *