Diferents tipus de traducció

Hi ha diferents tipus de traducció que poden agrupar-se pel tipus de text que es tradueix i les característiques que tenen aquests textos segons la matèria que abasten.

traducció divulgativa
Consisteix en la traducció de textos de caràcter divulgatiu, com poden ser els textos periodístics.

traducció literària a traducció de textos literaris, ja siguin prosa, poesia, etc.

traducció cientificotècnica a La traducció científica es dedica als textos científics i de salut com el seu nom indica. Per la seva banda, la traducció tècnica és aquella dedicada a textos de matèria tècnica, com pot ser l’enginyeria o la informàtica, entre otroas moltes especialitats técncias. En el camp de la informàtica es parla de localització de programari, és a dir, la traducció de programari d’un idioma a un altre adaptant tal programa a la cultura de país d’arribada.

Traducció judicial a És la realitzada davant un tribunal de justícia. No s’ha de confondre amb la traducció jurada.

Traducció jurada o traducció pública sobre Consisteix en la traducció oficial de títols, documents, certificats, etc. que requereixen una validesa legal. Aquest tipus de traducció només la pot realitzar aquell traductor acreditat per a això.

Traducció juridicoeconòmica a La traducció jurídica és la que es refereix a textos legals.
Per la seva banda, la traducció econòmica consisteix a traduir textos de temàtica financera.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *