Efectivitat de la posició lateral de Sims modificada durant la fase d’expulsió enfront de la posició de litotomia en dones amb anestèsia epidural.


Resum

La posició de litotomia, durant la segona fase de el part, és la més usada en dones amb epidural, a causa de la dificultat per mantenir posicions verticals. Aquesta ha estat catalogada com perjudicial i lesiva amb clara evidència científica. L’Organització Mundial de la Salut la classifica com una pràctica nociva durant el part i recomana que hagi de ser eliminada. Una alternativa possible seria la posició lateral de Sims modificada, els beneficis són avalats per alguns estudis científics.

Objectiu: Analitzar la posició tradicional de litotomia enfront de la posició de SIMS modificada en la segona fase de el període expulsiu amb l’objectiu de comparar el trauma perineal ocasionat per millorar la qualitat assistencial durant l’etapa d’expulsió fetal en dones amb epidural i valorar la seva satisfacció amb el mateix.

Mètode: s’utilitzarà per a això un assaig clínic aleatoritzat controlat amb respecte a la posició habitual de litotomia amb dones en període actiu de part i analgèsia epidural.

a Abstract: The lithotomy position during the second stage of Childbirth labour, is the most common in women with epidural, due to the Difficulty to keep vertical positions. This has been Classified es Harmful and damaging with a clear scientific evidence. The World Health Organization classifies it as a Harmful practice during labour and recommends that it should be eliminated. A possible alternative would be the lateral position of modificated Sims, whose benefits are praised by some scientific studies.

Aim: Analyze traditional lithotomy position against modificated Sims position in the second phase of the expulsió Període in order to compari the perineal trauma caused to improve the quality of care during the Ejection phase in women with epidural fetal and ASSESS their satisfaction with the same.

Method: It will be used a random clinical trial which will take place in Verge de l’Arrixaca Hospital with women in activi Període of Childbirth and epidural anaesthesia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *