FACTORS ASSOCIATS A L’RECIDIVA D’UN pneumotòrax espontani PRIMER EPISODI.

VOLUM V Conveni NÚMERO 2 de DESEMBRE 2011 per ISSN 0718-5308 VERSIÓ IMPRESA a ISSN 0718-7041 VERSIÓ EN LÍNIA
ARTICLES INVESTIGACIÓ Estudi citogenètic EN 677 CASOS D’AVORTAMENT ESPONTANI. FACTORS ASSOCIATS A L’RECIDIVA D’UN pneumotòrax espontani PRIMER EPISODI. PREVALENÇA DE FACTORS DE RISC PER A MALALTIES CRÒNIQUES NO TRANSMISSIBLES A ALUMNES DE MEDICINA I SOCIOLOGIA. AVALUACIÓ D’EFECTE vasoprotector DEL CONSUM DE curcumina A RATES MASCLE SPRAGUE-Dawley AMB DIETA hipercolesterolèmics. PREVALENÇA dislipidemias EN PACIENTS AMB LUPUS ERITEMATÓS SISTÈMIC. PATOLOGIA OFTALMOLÒGICA EN UN SERVEI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA D’URGÈNCIA.
ARTICLES CLÍNICS miocardiopatia dilatada A LUPUS ERITEMATÓS SISTÈMIC. Reporti D’UN CAS. Medul·la ancorada. DIFICULTAT DIAGNÒSTICA EN L’ADULT. Reporti D’UN CAS. Malaltia de Creutzfeldt-Jakob: Informe de DOS CASOS. FLEGMASÍA cerúlea dolens: DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT. SÍNDROME DE Kartagener. Reporti D’UN CAS. Osteogènesi IMPERFECTA, reporti D’UN CAS. SÍNDROME DE MILLER FISHER: A PROPÒSIT D’UN CAS CLÍNIC.
ARTICLES REVISIÓ CONDUCTA SEXUAL EN ADOLESCENTS HOMES: CAP A UN NOU HORITZÓ.
CARTA L’EDITOR REVISTES CIENTÍFIQUES D’ESTUDIANTS DE MEDICINA: EN QUÈ ES DIFERENCIEN D’ALTRES REVISTES BIOMÈDIQUES ?
PATROCINA a PRODUEIX a DIRECTIVA ANACEM XILE 2011-2012 a www.anacem.cl a DIEGO SOTO VALDÉS President U. de Santiago a GABRIELA FLORES FLANDES Vicepresident U. Sant Sebastià
NATALIA MUÑOZ VILLEGAS Fiscal Nacional U. de Valparaíso a CHRISTIAN HOFMANN CASAS tresorer O. Diego Portals a CHRISTIAN VON MÜLENBROCK PINTO secretari general U. de Los Andes a ESTEBAN ROJAS PÉREZ Director de Relacions Institucionals O. Major
ALEJANDRA SALINAS GALLECS Coordinador General de Comunicacions i Difusió O. de la Frontera a REVISTA ANACEM a ASSOCIACIÓ NACIONAL CIENTÍFICA d’ESTUDIANTS dE MEDICINA a http://revista.anacem.cl a Ignacio Cabrera Samith EDITOR ASSOCIAT SCEM – USS Xile Gabriel Abudinén Adauy DIRECT OR REVISTA SCEM – USS Xile a La Revista ANACEM és la publicació oficial de l’Associació Nacional Científica d’Estudiants de Medicina de Xile, ANACEM Xile, entitat que s’incorpora a les principals Societats i Acadèmies científiques d’estudiants de Medicina al llarg de país . Publica semestralment treballs originals i inèdits sobre temes d’interès mèdic i de Ciències Biomèdiques, donant preferència als relacionats amb la Medicina i les seves especialitats derivades. Aquesta publicació està oberta a tots els estudiants de l’àrea de la salut i professionals de l’àmbit, sense distinció ni predilecció per carrera o universitat.
COMITÈ DIFUSIÓ I DISTRIBUCIÓ Esteban Rojas Pérez DIRECTOR DIFUSIÓ ACEM UM – Xile COMITÈ PRODUCCIÓ Romina Olmos d’Aguilera DIRECTORA PRODUCCIÓ ACEM UCSC – Xile Camila Jure Bustamante ASSESSORA PRODUCCIÓ ACEM UCN – Xile COMITÈ CIENTÍFIC Patricio Alfaro Toloza DIRECTOR CIENTÍFIC ACEM – UCSC Xile Vicente Merino Gallardo ASSESSOR CIENTÍFIC ACEM – UDP Xile Sofia Yevenes Toro ASSESSOR CIENTÍFIC SCEM- UACh Xile Juan Pablo Sánchez ASSESSOR CIENTÍFIC SCEM- UACh Xile
quant als aspectes formals la Revista ANACEM es publica anualment i compta amb l’ISSN 0718-5308 en versió Impresa i 0718-7041 en versió Online. El procés d’avaluació i posterior selecció d’articles que són enviats a la Revista ANACEM s’efectua per intervenir de comitè científic, basant-se en pautes públiques i validades a través d’l’arbitratge per parells (peer review) amb la participació d’avaluadors interns i externs, i comprèn dos aspectes: 1. d’una manera, per mesurar el compliment de normes internacionals d’edició i 2. de contingut o fons per assegurar la qualitat d’aquests, aquest últim és efectuat mitjançant el sistema d’avaluació per parells. La Revista ANACEM es troba indexada i / o compilada en: • Latindex Directori (Sistema Regional d’Informació en Línia per a Revistes Científiques d’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal) www.latindex.org • IMBIOMED (Índex de Revistes Biomèdiques Llatinoamericanes) www.imbiomed.com • Index Copernicus http://journals.indexcopernicus.com/ • DOAJ (Directory of open access journals) http://www.doaj.org/ • EBSCO Academic Search Completi http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-complete • LILACS (Biblioteca Virtual en Salut) http://lilacs.bvsalud.org/es/ Més informació es troba disponible al nostre lloc web: http://revista.anacem.cl Correu electrònic de contacte: Correspondència: Revista de l’Associació Nacional Científica d’Estudiants de Medicina de Xile, Sant Martí 511, Departament 45, Concepció, Xile. Telèfon: 09-84000187 La Revista ANACEM és editada a Concepción, Xile per l’Associació Nacional Científica d’Estudiants de Medicina de Xile, ANACEM Xile.
DISSENY I diagramació Nuz Estudi www.nuz.cl a SUMARI a R a E del V a I Conveni S a T a La Corunya ANACEM a ISSN 0718 – 5308 VERSIÓ IMPRESA / ISSN 0718 – 7041 VERSIÓ EN LÍNIA VOL. V. NÚMERO 2. DESEMBRE 2011 EDITORIAL …………………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ………………… a 72
ARTICLES INVESTIGACIÓ Estudi citogenètic EN 677 CASOS D’AVORTAMENT ESPONTANI. Andrea Salazar U. Carolina Àlbers B. Marcela Arriagada A. Eliana Selman C …………………………….. …………………………………. a 74-77 a FACTORS ASSOCIATS A LA RECIDIVA D’UN pneumotòrax espontani PRIMER EPISODI. Egidi Céspedes G. Julio Corretja S. Felipe Fernández B. Raúl Oyarce L …………………………….. ………………………………………….. . a 78-81 a PREVALENÇA DE FACTORS DE RISC PER A MALALTIES CRÒNIQUES NO TRANSMISSIBLES A ALUMNES DE MEDICINA I SOCIOLOGIA. Rocío Mora D. Patricia Olguín A. Nelson Ogalde S. Jorge Gregoire I …………………………….. ………………………………………….. ….. a 82-86 a AVALUACIÓ D’EFECTE vasoprotector DEL CONSUM DE curcumina A RATES MASCLE SPRAGUE-Dawley AMB DIETA hipercolesterolèmics. Giordano Herrera K. Carlos Ogalde O. Scarlett Orellana S. Diego Barri D. Gustavo Bresky R. Fernando Moraga C …………… a 87-90 a PREVALENÇA DE dislipidèmies EN PACIENTS AMB LUPUS ERITEMATÓS SISTÈMIC. Andrea Galdames G. Susana Sabat A. Camila Sanhueza F. Michelle Vinet M. Irene Castro I …………………………. ………………. a 91-94 a PATOLOGIA OFTALMOLÒGICA EN UN SERVEI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA D’URGÈNCIA. Francisco Pereira R. Carolina López V. Tomás Rodríguez C. Felip Vivallo A …………………………….. …………………………………. a 95-97 a ARTICLES CLÍNICS miocardiopatia dilatada A LUPUS ERITEMATÓS SISTÈMIC. Reporti D’UN CAS. Gino Serri S. Gianfranco Pius R. Daniel Ortega S. Francesc Núñez H. Enzo Serri S …………………………. ……………………………. a 98-100 a medul·la ancorada. DIFICULTAT DIAGNÒSTICA EN L’ADULT. Reporti D’UN CAS. Jorge Fuentes R. Marlee Ramírez S. Eduardo López A ………………………………… ………………………………………….. …………………. 101-104 Malaltia de Creutzfeldt-Jakob: informe de DOS CASOS. Carla Brevis C. Catherine Navarrete G. Eduardo López A ………………………………… ………………………………………….. ……………… 105-108 FLEGMASÍA cerúlea dolens: DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT. Nicolás Morán C. Baird Zegpi K. Nasser Eluzen G. Matías Ubilla S …………………………….. ………………………………………….. ….. 109-111 SÍNDROME DE Kartagener. Reporti D’UN CAS. Catalina Ilabaca F. Andrés Barrientos P. Cristián Rius E. Alejandra Ilabaca F. Germán Ilabaca V …………………………. …………. 112-115 osteogènesi IMPERFECTA, reporti D’UN CAS. Javiera Hansen S. Annabella Castaldini L. Camila Neira N. Paula Triviño F. Andrea Abásolo G …………………………. ………….. 116-119 SÍNDROME DE MILLER FISHER: A PROPÒSIT D’UN CAS CLÍNIC. Francisco Labbé I. Nicole López S. Daniela Mella F. Eduardo López A …………………………….. ………………………………………….. . 120-122 ARTICLES DE REVISIÓ CONDUCTA SEXUAL EN ADOLESCENTS HOMES: CAP A UN NOU HORITZÓ. Felipe Bustos A. Fabiola Elías D. Paolo Bertolini R ………………………………… ………………………………………….. ………………………. 123-127 CARTA A L’EDITOR REVISTES CIENTÍFIQUES D’ESTUDIANTS DE MEDICINA: EN QUÈ ES dIFERENCIEN D’ALTRES REVISTES BIOMÈDIQUES ? Juan José Montenegro-Idrogo. Percy Mayta-Tristán ………………………………………. ………………………………………….. …………….
128
MEMBRES ACTIUS I ACREDITATS ANACEM XILE a COMITÈ ASSESSOR
REVISTA ANACEM ISSN 0718-5308 VERSIÓ IMPRESA ISSN 0718-7041 VERSIÓ EN LÍNIA
COMITÈ ASSESSOR REVISTA ANACEM a GUILLERMO ENCUNYA LEIVA Medicina interna, Infectologia Professor Adjunt Pontifícia Universitat Catòlica de Xile Cap Departament de Infectologia Hospital de l’Treballador de Santiago infectòleg Clínica les Comtes a FERNANDO chuecas Saldías Mèdic Cirurgià, especialista en Medicina interna Sub – especialitat en Hematologia – Oncologia Mèdica Professor Assistent, Facultat de Medicina Universitat Catòlica de la Santíssima Concepció director Cursa Medicina Universitat Catòlica de la Santíssima Concepció a VIDAL ALBARRAN RUIZ-CLAVIJO Coloproctologia President Societat Xilena de Coloproctologia Coloproctólogo Servei de Cirurgia Hospital de Carrabiners Membre Societat Xilena de Cirurgians a Attila Csendes Juhasz Cirurgia Digestiva Director Departament de Cirurgia Hospital Clínic Universitat de Chi li a RENE ASENJO GONZALEZ Cardiologia, Electrofisiologia Clínica Cap Unitat d’Arítmies Hospital Clínic Universitat de Xile Editor Adjunt Revista Xilena de Cardiologia CARMEN Aylwin HERMAN Medicina Interna, Diabetología Diabetóloga Servei de Medicina Hospital Dipreca Professora Universitat dels Andes Secretària General Societat Xilena d’Endocrinologia i Diabetis Membre Actiu Associació Llatinoamericana de Diabetis (ALAD) Delegada d’ALAD a Xile TOMAS BAADER Matthei Psiquiatria, Doctor en Medicina Menció Psiquiatria Universitat d’Heidelberg, Alemanya Professor Auxiliar Institut de Neurociències Clíniques Àrea Psiquiatria Universitat Austral de Xile CARLOS BELTRAN BUENDIA Infectologia Cap Departament de infectología Hospital Fangs Luco Director Societat Mèdica de Xile Professor titular Universitat de Santiago HERNAN CABELL ARAYA Metge Internista, broncopulmonar Metge Cap servei Malalties Respiratòries Clínica Alemanya MARIO CALVO GIL Pediatria, Respiratori In fantil Professor Titular Degà Facultat de Medicina Universitat Austral de Xile FELIPE Capdeville Fuenzalida Cirurgia de Cap i Coll, Cirurgia Oncològica Cap Equip de Cirurgia de Cap i Coll i Pell Institut Nacional d’el Càncer Vicepresident Societat de Cirurgia de Cap i Coll Membre actiu Societat Xilena de Cirurgians membre actiu Societat Xilena de Cancerologia Ajudant Agregat de Cirurgia Universitat de Xile Professor Auxiliar Universitat dels Andes a VIII a REVISTA ANACEM. Vol.5 N ° 2 (2011) a GINO CORSINI ENCUNYA Bioquímic, Doctor en Ciències esment Microbiologia Post-Doctorat a la Unitat de Genètica, Laboratori de Microbiologia, Hospital Universitari Ramón i Cajal, Madrid, Espanya Professor Associat, Facultat de Medicina , Universitat Diego Portals Acadèmic i Investigador, Facultat de Medicina, Universitat Diego Portals Director Centre Investigació Biomèdica (CIB), Facultat de Medicina, Universitat Diego Portals XABIER d’Aretxabala Urquiza Cirurgia Digestiva Oncològica Staff Clínica Alemanya Staff Hospital Fach Staff Hospital Clínic Universitat de Xile Past – President Capítol Xilè American College of Surgeons PAULA dE Orúe RIUS Comare, Salut Pública Docent Departament de Salut Pública Facultat de Medicina Universitat de Concepció DAVID FIGUEROA POBLETE Traumatologia i Ortopèdia Cirurgia Artroscòpica i Rodilla Past – President Societat d’artroscòpia i Rodilla Membre Arthroscopy Association of North America Membre American Academy of Orth opaedics Surgeons Membre International Cartilage Repair Society Membre Societat Llatinoamericana d’Artroscòpia i Genoll Membre Internacional Society of Knee and Arthroscopic and Sports revisor Journal of Arthroscopy and Related Research revisor The Knee, revisor Journal of Sports Medicine Cap Traumatologia d’Urgència Clínica Alemanya Cap Equip Rodilla i artroscòpia clínica Alemanya GINO PABLO FONTS LÓPEZ Mèdic Cirurgià, especialista en Medicina Interna Professor Auxiliar, Institut de Medicina, Universitat Austral de Xile. Resident Unitat de Pacient Crític, Hospital Base Valdivia. Resident Unitat de Pacient Crític, Clínica Alemanya de Valdivia. Equip de Medicina Interna Hospitalària i Infectologia, Clínica Alemanya de Valdivia. Membre de la Societat Mèdica de Santiago – Societat Xilena de Medicina Interna Assocciate, American College of Physician Orietta GOMEZ HANSSEN Dermatologia Past – President Societat Xilena de Dermatologia EGHON GUZMAN BUSTAMANTE Ginecologia – Obstetrícia Ultrasò, Diagnòstic Prenatal i Conselleria Genètica Servei Obstetrícia i Ginecologia Hospital Dr.Sótero de el Riu Past – President Societat Xilena d’Obstetrícia i Ginecologia Membre Executive Board FIGO 2006-2009 a COMITÈ ASSESSOR REVISTA ANACEM a JUAN Hepp Kuschel Cirurgia Abdominal i Digestiva Cirurgia hepatobiliar i Trasplantament Hepàtic Mèdic Sotsdirector Clínica Alemanya Past-President Societat de cirurgians de Xile Membre Comitè Editorial Revista Xilena Cirurgia JUAN Honeyman MAURO Dermatologia Professor Titular de Dermatologia Universitat de Xile Professor Titular de Dermatologia Pontifícia Universitat Catòlica de Xile Director de Departament de Dermatologia Universitat de Xile Editor Revista Xilena de Dermatologia a SERGIO MORALES Estupiñan Oftalmologia, trauma Ocular – Uvea President Societat Xilena d’Oftalmologia RODRIGO MUÑOZ BRAVO Infectologia Infectolólogo Hospital Sant Borja / Fundació Arriarán Universitat Diego Portals LUIS ALEJANDRO NUÑEZ Peirano Mèdic Cirurgià, especialista en Medicina Interna Sub-especialista en Nefrologia Nefròleg Intervencionista, Hospi tal Les Figueres, Talcahuano Professor Assistent de Medicina, Universitat Catòlica de la Santíssima Concepció, Concepció a CHRISTIAN JENSEN BENITEZ Coloproctologia Staff Clínica Alemanya Cap Unitat de Coloproctologia Staff Hospital Clínic Universitat de Xile a JOAQUIN PALMA Heldt Gastroenterologia Cap Servei de Medicina Interna Hospital del Salvador Editor Associat Revista Mèdica de Xile a DAVID JOFRE Pavez Otorinolaringologia Magíster Salut Pública President Societat Xilena d’Otorinolaringologia Acadèmic Pontifícia Universitat Catòlica de Xile a PABLO MIGUEL PALMA NOVOA Mèdic Cirurgià, especialista en Psiquiatria Metge Psiquiatra, Unitat de sobreseguts, Servei de Psiquiatria Forense, Institut Psiquiàtric “Dr. José Horwitz Barak “Docent de Psiquiatria Universitat Diego Portals a SONIA KUNTSMANN FERRETTI Cardiologia Cap Departament Malalties Cardiovasculars Clínica Les Comtes Professor Associat Universitat dels Andes Professor Agregat Universitat de Xile presidenta ILIB Xile Past – President Departament de Prevenció Societat Xilena de Cardiologia
HUMBERTO REIS BUDELOVSKY Gastroenterologia, Hepatologia Editor Revista Mèdica de Xile a MARCELO LLACS Subiabre Ginecologia i Obstetrícia Degà Facultat de Medicina Universitat Catòlica de la Santíssima Concepció JORGE LLACUNES VARGAS Mèdic Cirurgià, especialista en Medicina Interna Sub-especialista en Nefrologia Resident Unitat Nefrologia Intensiva Hospital Clínic Universitat de Xile Professor Instructor – Universitat de Xile Nefròleg – Assistent Hospital Dipreca Nefròleg – Clínica Indisa Professor de Medicina – Universitat Diego Portals MICHEL MEHECH Hirane Mèdic Cirurgià, especialista en Oftalmologia Sub – especialista i n Vitri i Retina en CHRU de Rouen – França Cap de Clínica Servei d’Oftalmologia CHRU Rouen – França Membre de la Societat Xilena d’Oftalmologia Professor d’Oftalmologia, Universitat Andrés Bell Cap Servei d’Oftalmologia Hospital El Pi Cap Servei d’Oftalmologia Integramédica Docent Curs de formació d’Oftalmologia Delegat Societat Francesa d’Oftalmologia a Xile Director i Editor Revista Franco Xilena d’Oftalmologia TOMAS TAULA LATORRE Pediatria, Neurologia Infantil, Neurofisiologia Clínica Professor Associat Departament de Pediatria Pontifícia Universitat Catòlica de Xile a EMILIO Roessler Bonzi Medicina Interna, Nefrologia Professor Encarregat Becats Nefrologia Clínica Universitat de Xile GLÒRIA ROS ARANCIBIA Medicina Interna, Hematologia Cap Banc de Sang Hospital Militar Mèdic Tractant Unitat de Hemato – Oncologia Hospital Militar ROC SAENZ Fuenzalida Gastroenterologia Cap Gastroenterologia Clínica Alemanya Sub Cap The Latinamerican OMGE

Omed Advanced Gastrointestinal Endoscopy Training Center Santiago, Xile FERNANDO SALDIAS PEÑAFIEL Medicina Interna – Malalties Respiratòries Cap Departament de Malalties Respiratòries de l’Adult Cap de Programa d’Postítol de Malalties Respiratòries Pontifícia Universitat Catòlica de Xile Editor Adjunt Revista xilena de Malalties Respiratòries PABLO VIAL CLAR Infectologia Pediàtrica Degà Facultat de Medicina Clínica Alemanya – Universitat de al Desenvolupament Director Laboratori Virologia Clínica Alemanya M. ALEJANDRA VIDAL VILA Laboratori Clínic Professor Auxiliar Docència i Recerca Àrea de Patologia General Unitat de Patologia Institut d’Anatomia, Histologia i Patologia Facultat de Medicina Universitat Austral de Xile REVISTA ANACEM. Vol.5 N ° 2 (2011) a IX
EDITORIAL
Situació Actual de les Revistes Científiques d’Estudiants de Medicina a Xile i la seva Necessitat de Transformació. Current Status of Scientific Journals Medical Students in Xile and their Needs for Transformation. Gabriel Abudinén A.1, Alfonso J. Rodríguez-Morales2 (1) Director, Revista ANACEM, Universitat Sant Sebastià, Concepció, Xile. (2) Editor, Journal of Infection in Developing Countries, Pereira, Colòmbia.Tot i que una considerable part de l’activitat científica de publicació de manuscrits comença en un congrés científic on s’exposa el treball realitzat, una altra en realitat pot anar directament a la submissió a una revista. La veritat és que en tot cas, sempre la investigació, sigui presentada o no en un esdeveniment prèviament, ha de comportar a una publicació científica. Amb la intenció de crear espais per a la publicació d’investigacions realitzades per estudiants de medicina s’han creat en diversos països d’Amèrica Llatina revistes científiques dirigides pels propis estudiants, tot i que moltes assessorades per professors, investigadors i editors experts en diferents àrees biomèdiques, les quals, a més, constitueixen escoles editorials que garantiran el relleu dels cossos editorials de les revistes científiques de professionals en un demà proper. (1,2) Les Revistes Científiques d’Estudiants de Medicina són el fi de tota publicació científica, és per això, que aquesta activitat ha crescut en forma exponencial des del 2001 a nivell nacional, amb la primera Revista Científica d’Estudiants de Medicina de la Universitat de Xile. Posteriorment s’han creat una diversitat de Revistes Científiques, com ara la Revista Científica de l’Associació Nacional Científica d’Estudiants de Medicina, ANACEM – Xile, la qual ha seguit activa augmentant tant la seva periodicitat com a comitè editorial i bases de dades bibliogràfiques biomèdiques rellevants ( índexs) que la porten a ser la Principal Revista Científica Estudiantil de Pregrau en Medicina a nivell Nacional. Lamentablement moltes Revistes Científiques han acabat la seva publicació per variades dificultats que el procés editorial presenta en el camí, la qual cosa porta al fet que solament tres Revistes estiguin actives en aquest moment (Taula 1).
No obstant això, a la llum de l’experiència observada en altres països i les clares necessitats de transformació editorial cap a processos de major eficiència i qualitat, recerca de l’excel·lència editorial, es considera raonable el que la mateixa s’ha d’enfortir amb l’esforç de membres representats en totes les associacions i acadèmies científiques d’estudiants de medicina d’al país, on especialment els estudiants que han format part d’aquestes revistes podrien col·laborar formant part d’aquest ardu treball de portar a curt i mitjà termini a la Revista ANACEM a bases de dades de gran importància nacional i internacional, com ho són SciELO Xile i SCOPUS, entre d’altres. Els problemes que recauen en un procés editorial reeixit, són la dificultat de finançament, la manca de continuïtat de l’comitè editorial (3), i la cada vegada menor arribada de manuscrits científics a la revista per a la seva publicació. Això últim sense deixar de banda la qualitat de l’manuscrit que per exemple posteriorment es plasma en la quantitat de cites d’aquest. El notable augment de cites es vincula, per cert a un esforç editorial cada vegada més professional, a un reconeixement internacional en constant augment i a el fet que els articles estan indexats en els principals registres i els articles estan disponibles en línia en SciELO Xile ( 4). Per l’anterior, les principals i més importants fites que hem d’assolir són mantenir una periodicitat de mínim 3 números per any i aconseguir en poc temps la indexació en SciELO Xile. Però per a això cal duplicar tot l’esforç que el Comitè Editorial de la Revista ANACEM – Xile ha estat realitzant, com la seva transformació i la seva constant capacitació i formació incloent tallers de maneig editorial amb editors de revistes internacionals indexades en bases com ISI i Medline entre altres, és per això, que a més cal que els comis-
TAULA 1. Revistes Científiques Estudiantils de Pregrau Actualment Actives. REVISTA a INICI
ÚLTIM NÚMERO
ARTICLES PER NOMBRE a ENTITAT EDITORA a PERIODICITAT a INDEXADA a Revista SCEMUSS de 2005
Desembre 2010 per 9 – 10
USS a Anual d’Latindex, IMBIOMED a Revista d’Estudiants de Medicina de l’Sud de 2005 d’agost 2011 per ~ 5 de UFRO a Semestral a Latindex, Index Copernicus a Revista ANACEM – Xile de 2007 d’Octubre 2011 per 10-40 a ANACEM a Semestral a Latindex, IMBIOMED, DOAJ, Index Copernicus, EBSCO i LILACS a USS: Universitat Sant Sebastià; UFRO: Universitat de la Frontera; ANACEM: Associació Nacional Científica d’Estudiants de Medicina.
72 a REVISTA ANACEM. Vol.5 N ° 2 (2011)
EDITORIAL
tes editorials nacionals de Revistes Científiques Estudiantils de Medicina uneixin criteris i formin entre ells una gran sola Revista Científica, com ho seria la Revista ANACEM.Tot i el gran progrés que ha assolit l’edició de revistes científiques pels estudiants de Medicina a Xile, així com en altres països, el futur d’aquestes publicacions és incert, ja que si bé és enorme l’entusiasme i perseverança dels cossos editorials, han de tot i superar grans dificultats (5), que inclouen lamentablement en alguns casos a l’estigmatització per ser estudiants i considerar que els productes que es tenen no compten amb l’adequat nivell científic, tot i que en realitat en molts casos en alguns països hi ha revistes d’estudiants han arribat moltes mes indizaciones i cites que en altres revistes professionals, només sent excloses d’algunes bases de dades per ser de “estudiants”, tot i que tots els criteris exigits pels comitès d’avaluació puguin haver estat complerts. per tant és de summa importància reflexionar sobre aquests aspectes i recordar que molts editors llatinoamericans que actualment són part dels comitès editorials de revistes ISI i Medline (Journal of Infection in Developing Countries, Travel Medicine and Infectious Diseases, Revista Peruana de Medicina Experimental i Salut Pública, entre d’altres), van ser fa alguns anys membres dels cossos editorials de revistes científiques d’estudiants de medicina. No queda mes que treball editorial i progrés per venir per contribuir a millorar el nivell científic de Xile i d’Amèrica Llatina des d’etapes primerenques de la vida professional com ho és el pregrau metge.
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 1. Oróstegui-Pinilla D, Cabrera -Samith I, Angulo-Bazán I, Mayta-Tristán P, Rodríguez-Morales AJ. Trobades internacionals de revistes científiques estudiantils de les ciències de la salut a Llatinoamèrica, 1998-2008. Rev Panam Salut Publica 2009; 25 (5): 469-470. 2. Cabrera-Samith I, Orostegui-Pinilla D, Angulo-Bazan HY, Mayta-Tristán P, Rodriguez-Morales AJ. Revistes científiques d’estudiants de medicina em Llatinoamèrica. Rev Med Xile 2010; 138 (11): 1451-1455. 3. Cabrera-Samith I. Revistes Científiques d’Estudiants a Xile: Assoliments i Desafiaments. Rev ANACEM 2009; 3 (2): 7. 4. Krauskopf M, Krauskopf E. Una Mirada epistemométrica de la Revista Medica de Xile i la seva aportació a el coneixement en Medicina. Rev Med Xile 2008; 136 (8): 1065-1072. 5. Cabrera-Samith I, Garrido F. El desenvolupament de les Revistes Científiques d’Estudiants de Medicina a Xile. Rev Med Xile 2009; 137 (9): 1265-1266. CORRESPONDÈNCIA Gabriel Abudinén A. email: a REVISTA ANACEM. Vol.5 N ° 2 (2011) a 73
ARTICLES INVESTIGACIÓ a REVISTA ANACEM ISSN 0718-5308 VERSIÓ IMPRESA ISSN 0718-7041 VERSIÓ EN LÍNIA
ARTICLE INVESTIGACIÓ Estudi citogenètic en 677 casos de avortament espontani. Cytogenetic study of 677 spontaneous abortions. Andrea Salazar U.1, Carolina Àlbers B.1, Marcela Arriagada A.1, Eliana Selman C.2 (1) Interna de Medicina. Facultat de Medicina, Universitat de Concepció, Concepció, Xile. (2) Pediatre Genetista. Facultat de Medicina, Universitat de Concepció, Concepció, Xile.
Rebut el 28 de juliol de 2010. Acceptat el 20 de novembre de 2011. RESUM a INTRODUCCIÓ: La reproducció humana és un procés relativament ineficaç. Els avortaments espontanis ocorren entre el 15 a 20% dels embarassos clínicament reconeguts. L’impacte emocional s’accentua a causa de la manca de diagnòstic. OBJECTIU: Descriure l’experiència de l’Laboratori de Citogenètica de la Clínica Sanatori Alemany de Concepción i identificar les alteracions més freqüents i la seva relació estadística amb l’edat materna. MATERIAL I MÈTODE: 677 mostres de teixit obtingudes d’avortaments espontanis, ocorreguts des de juliol de 1996 a abril de 2009. És un treball de tipus transversal on les mostres utilitzades són les vellositats coriòniques, cultivades en mitjans estandarditzats. RESULTATS: De les 677 mostres estudiades, en 259 es va obtenir un cariotip normal (38,3%). En 418 mostres es van trobar anomalies cromosòmiques, corresponent aquestes a un 61,7%. Entre els cariogramas alterats es van trobar: 265 trisomies (63,4%), 83 poliploïdies (19,9%), 48 monosomies (11,5%) i 22 alteracions estructurals (5,3%). La trisomia més freqüent va ser la 16 (34,4%), seguida de la trisomia 21 (13,6%). Es va trobar una relació estadísticament significativa entre l’edat de la mare (> 37 anys) i la presència d’alteracions citogenètiques (p

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *