FITZPATRICK. DERMATOLOGIA EN MEDICINA GENERAL

500 col·laboradors experts de tot el món, un 20% d’ells nous, que aporten les seves perspectives originals i garanteixen que el contingut d’aquest llibre romangui fresc i viu. Nous capítols sobre salut de la pell en el món, consideracions ètniques i racials que determinen diferències en la pell sana i malalta, i biologia de les cèl·lules mare. Ampliació de les seccions sobre tractaments mèdics i quirúrgics que destaquen la importància dels procediments en dermatologia. Revisió de totes les il·lustracions de mecanismes clínics i de ciència bàsica, i dels algoritmes clínics per oferir una guia ràpida i intuïtiva sense perdre la precisió i el detall crític. Renovat disseny gràfic amb nombroses figures clíniques addicionals, nous quadres que permeten donar “una mirada ràpida” als conceptes clau de cada capítol i diferents colors per a les parts de el llibre que permeten identificar ràpidament les seccions que es desitja investigar. DVD (en anglès) que conté les figures de l’edició impresa en un format fàcil de descarregar per a la producció de diapositives, així com al voltant de 600 figures, 100 quadres i 80 requadres de text addicionals, a més de totes les referències bibliogràfiques dels capítols . La ràpida acumulació de nous coneixement sobre les malalties de la pell i la seva biologia fa que la publicació de la vuitena edició de Dermatologia en Medicina General de Fitzpatrick sigui particularment oportuna. Des de la primera edició, fa ja quaranta anys, aquest clàssic es va constituir en un text de referència dedicat a proporcionar coneixements acabats i exhaustius sobre la clínica i la ciència bàsica de la dermatologia. Destaca la rellevància d’aquest camp en la medicina interna i altres disciplines mèdiques i quirúrgiques, i està destinat a metges i altres professionals de la salut amb experiència que assisteixen a pacients amb problemes de la pell, però també està pensat per a professionals en entrenament. Una obra de referència única, exhaustiva i sistemàtica sobre la ciència de la dermatologia, imprescindible a la biblioteca de tot professional mèdic, a qui oferirà informació validada per avançar en el coneixement de la biologia de la pell, prevenir les malalties cutànies i millorar l’atenció dels pacients. Índex Col·laboradors Prefaci Agraïments Tom 1 PART 1 INTRODUCCIÓ Secció 1. Consideracions generals Secció 2. Abordatge de la Diagnosi Dermatològic Secció 3. Generalitats de Biologia, Desenvolupament i Estructura de la Pell BANDA 2 TRASTORNS DE LA PELL I LES MUCOSES Secció 4. Trastorns Inflamatoris Basats en la Reactivitat i la Desregulació dels limfòcits T Secció 5. Malalties Inflamatòries Basades en els Neutrófilos i els Eosinòfils Secció 6. Malalties Inflamatòries Basades en la Reactivitat Humoral Anormal i després Malalties Inflamatòries Secció 7. Trastorns de la Diferenciació i la queratinització epidèrmiques Secció 8. trastorns de la Cohesió epidèrmica i dermoepidèrmica i trastorns Vesiculosos i ampollars Secció 9. trastorns de l’Teixit Connectiu de la Dermis Secció 10 Malalties de l’Teixit Cel·lular Subcutani Secció 11 trastorns dels melanòcits secció 12 trastorns de les mucoses Bucal i Genital BANDA 3 tRASTORNS dE lES fàneres Secció n 13 Trastorns de les glàndules sebàcies Secció 14. Trastorns de les glàndules eccrines i apocrines Secció 15 Trastorns de l’Pelo i les ungles BANDA 4 TRASTORNS ASSOCIATS AMB EL MEDI AMBIENT Secció 16 Trastorns Causats per la Radiació Ultraviolada Secció 17. Alteracions de la Pell degudes a altres Factors Físics i Químics BANDA 5 FACTORS NEUROLÒGICS i PSICOLÒGICS eN lES MALALTIES dE lA PELL Secció 18. Factors Neurològics i Psicològics en les Malalties de la Pell BANDA 6 CANVIS dE lA PELL aL LLARG dE lA VIDA Secció 19. Des del Naixement fins a la vellesa BANDA 7 NEOPLÀSIES Secció 20. Carcinogènesi Secció 21. Tumors de l’Epidermis i les fàneres Secció 22. Tumors melanocítics Secció 23. Tumors i Hiperplàsies de la Dermis i de l’Teixit Adipós Subcutani Tom 2 BANDA 8 lA PELL EN lES MALALTIES SISTÈMIQUES Secció 24. la Pell en Malalties Nutricionals, Metabòliques i Hereditàries Secció 25. Manifestacions cutànies dels Trastorns de la Medul·la Ós ea o de les Proves Bioquímiques en Sang Secció 26. Manifestacions cutànies de Trastorns d’Òrgans Interns Secció 27. La Pell en els Trastorns dels Teixits Vascular i Conjuntiu i altres Afeccions autoimmunitàries Secció 28. La Pell en els Trastorns Inflamatoris i en altres Alteracions Vasculars BANDA 9 MALALTIES CAUSADES PER MICROORGANISMES, infestacions, MOSSEGADES I PICADES Secció 29. Malalties bacterianes Secció 30. Micosis Secció 31.Virosi i Rickettsiosis Secció 32. Malalties de Transmissió Sexual Secció 33. Infestacions, Mossegades i Picades BANDA 10 dermatosis ocupacionals I ASSOCIADES AMB ARMES BIOLÒGIQUES Secció 34. Dermatosis Ocupacionals Secció 35. La Pell al Bioterrorismo i les Guerres Biològiques PART 11 TRACTAMENT Secció 36. teràpia Tòpica Secció 37. teràpia Sistèmica Secció 38. Tractaments Físics Secció 39. Tractaments Complementaris i Alternatius en Dermatologia Secció 40. Cirurgia en Dermatologia Secció 41. Dermatologia Estètica Autors Lowell A. Goldsmith professor emèrit de Dermatologia, University of North Carolina School of Medicine, Chapel Hill, North Carolina. Director Emèrit, Facultat de Medicina i d’Odontologia de University of Rochester Rochester, Nova York, Estats Units Stephen I. Katz Membre de l’American Academy of Dermatology, Schaumburg, Illinois. Ex President de la Society of Investigative Dermatology, Cleveland, Ohio. Director de National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases, National Institutes of Health Bethesda, Maryland, Estats Units Barbara A. Gilchrest Directora Emèrita i Professora de Dermatologia, Departament de Dermatologia, Facultat de Medi. Bookseller Inventory # 035391

Ask Seller a Question

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *