Fur d’atracci√≥ en els processos successoris

a

4.4
(9)

la doctrina i la jurisprud√®ncia sempre han intentat desvetllar amb precisi√≥ quin √©s l’abast o extensi√≥ de l’fur d’atracci√≥ de l’proc√©s successori. Hi ha hagut interpretacions dissemblants que van des de les m√©s √†mplies fins a les m√©s restringides.

En certes Sales de la Cambra Nacional d’Apel¬∑lacions en el Civil es va admetre en aquest sentit un criteri ampli que va portar a determinar en casos espec√≠fics que aquells causants que es trobin fallits o en concurs el proc√©s respectiu de fallida havia de ser atret pel fur de la successi√≥.

Altres interpretacions van derivar en sostenir que el proc√©s successori exerceix un fur d’atracci√≥ que ha de ser interpretat restrictivament . Aquest va ser el criteri acceptat majorit√†riament per la jurisprud√®ncia durant la vig√®ncia de l’derogat Codi Civil, en virtut del que disposava el seu article art. 3284.

En aquest article s’analitza la figura de l’fur d’atracci√≥ de l’successori, en tant institut legal creat en mires de portar davant del mateix jutge de la successi√≥ totes les causes judicials amb reclams contra el causant.

√ćndex de temes

Consideracions generals

La jurisprud√®ncia, recentment, va abordar aquest extrem en les actuacions “S. H c / G. G i un altre s / resoluci√≥ de contracte i danys i perjudicis”, expte N ¬į 138.661, Cambra d’Apel¬∑lacions en el Civil i Comercial de el Departament Judicial Badia Blanca, Sala II.

al resolutori all√† en an√†lisi es va determinar que el jutge deu ofici verificar la seva compet√®ncia per continuar actuant, tot i que la causa ja n’hi ha tramitat diverses etapes processals, sent que el fur d’atracci√≥ revesteix el car√†cter d’ordre p√ļblic.

I finalment va concloure sostenint que el fur d’atracci√≥ de l’proc√©s successori regeix encara per a aquells processos on ja s’hagu√©s dicta do sent√®ncia o es troba la mateixa en execuci√≥.

Cal tenir present alguns extrems per arribar a la conclusi√≥ a qu√® va arribar el tribunal esmentat. √Čs √ļtil entendre els conceptes b√†sics de l’institut de l’fur d’atracci√≥.

Qu√® √©s el fur d’atracci√≥?

El fur d’atracci√≥ de l’proc√©s successori √©s un institut de contingut processal, determinat per la legislaci√≥ de fons, en virtut de tractar-se d’aquells pressupostos de car√†cter m√≠nim necessaris per a la concentraci√≥ de les accions que per connexitat amb la figura de l’causant (ser demandat en qualsevol dels processos) esdev√© en absoluta necessitat que tramitin davant del mateix jutge per poder determinar en forma adequada el patrimoni, les obligacions i les c√†rregues de la successi√≥.

Cal recordar que el proc√©s successori √©s un proc√©s de car√†cter universal i el mateix t√© com a finalitat determinar els copart√≠cips, els tercers interessats, els deutors existents i les obligacions de l’causant envers ells (extensi√≥, modalitat i la resta de punts), les c√†rregues de la successi√≥ i el patrimoni que en definitiva ser√† transm√®s als copart√≠cips corresponents (d’acord art 2336 Codi Civil i Comercial).

Des de sempre s’ha discutit si aquells processos en els quals s’ha dictat sent√®ncia ferma podien despr√©s ser atretes pel proc√©s successori de el mort demandat en les actuacions que van adquirir sent√®ncia ferma (ex: compliment de contracte, rescissi√≥, o altres accions atretes) o b√© en aquelles que ja es van trobar en etapa de sent√®ncia.

la decisi√≥ citat a la cap√ßalera estableix, a l’igual que ho fa la Cort Suprema de Just√≠cia de la Naci√≥ ho fa en la decisi√≥ “Molina J. C s / Successi√≥” (Molina J. C s / successi√≥. Rep. L.L, XLI, A-I, 361, sum. 162), es va disposar que el fur d’atracci√≥ de l’proc√©s successori regeix tot despr√©s de dictada la sent√®ncia definitiva, entenent per tal aquella que pugui ser executada, amb la sola limitaci√≥ que el reclamant no hagi percebut el cr√®dit.

Tot i que compartim iguals consideracions que les abocades per les fallades citats precedentment, la veritat √©s que hi ha alguns requisits m√©s que han de ser complerts per evitar que el fur d’atracci√≥ es torni amb una amplitud tal que no admeti cap restricci√≥ o que es presti a efectuar pr√†ctiques deslleials o contr√†ries a la bona fe processal que ha d’imperar en els tr√†mits processals, com ara jurisdiccions estranyes per entendre en els processos, conveni√®ncies de les parts relatives a dist√†ncies, ocultaci√≥ d’obligacions de l’causant, etc.

Car√†cters essencials de l’fur d’atracci√≥

Ordre p√ļblic

La doctrina i la jurisprud√®ncia, des de sempre, han establert d’acord amb les normes de fons que el proc√©s successori √©s de car√†cter d’ordre p√ļblic, √©s a dir aquelles normes que no poden ser reformades o la disposici√≥ poden estar a c√†rrec del jutge o de les parts.

√©s que aquest institut legal busca evitar els perills certs de no poder determinar adequadament el patrimoni de l’causant a l’estar diversificats els processos judicials en contra seu o entre els cohereus en diferents jutjats, fins i tot en pitjor condici√≥ quan siguin de diferents jurisdiccions.

el que √©s encara pitjor obligaria els continuadors a promoure diferents processos successoris segons on es trobin els b√©ns i el risc cert que es dicti una declaratoria d’hereus diferent entre una jurisdicci√≥ i una altra o en una s’aprovi el testament i en una altra no.

 • le√© tamb√©: Declarat√≤ria de here dors

De Jurisdicci√≥ √ļnica

Al seu torn, el fur d’atracci√≥ √©s indivisible, posseeix una √ļnica jurisdicci√≥. √Čs a dir, l’anomenat Jutge de l’successori, sent la mat√®ria directament Civil i Comercial tot i que davant ells poden tramitar les q√ľestions de fam√≠lia, administratives, comercials, etc., en virtut de l’anomenat que a aquest jutge li √©s imposat per l’obertura de la successi√≥ .

primacia de l’fur d’atracci√≥

Aix√≠ mateix, el fur d’atracci√≥ posseeix primacia per sobre de qualsevol altra mat√®ria o jurisdicci√≥. Si b√© sempre s’ha de resoldre en favor de remetre les actuacions a l’Jutge de l’successori davant els dubtes que pugui presentar-se, el fur haur√† d’interpretar de manera restrictiva prim√†riament per evitar escindir de la jurisdicci√≥ origin√†ria de el jutge intervinent un proc√©s.

de caràcter restrictiu

El fur d’atracci√≥ √©s d’interpretaci√≥ restrictiva. Aix√≤ implica que el jutge intervinent en aquells sup√≤sits en els quals se li demani la remissi√≥ a l’Jutge de l’successori de qualsevol expedient en virtut d’aquest fur haur√† de verificar els extrems legals (subjectes, objecte, causa) i la deguda connexitat amb el proc√©s successori.

Extrems necessaris per atracció dels processos amb sentència ferma

perqu√® els processos amb sent√®ncia definitiva puguin ser objecte de remissi√≥, √©s a dir, atretes pel fur de el proc√©s successori han de presentar-se els seg√ľents a seguir:

 1. Que la part demandada (esdevinguda en causant) mori amb posterioritat a l’inici de les actuacions. En cas que mor abans, les demandades han de ser dirigides als seus cohereus davant del jutge de l’successori.
 2. Que hi hagi procés successori iniciat pels respectius copartícips.
 3. Que en el proc√©s contenci√≥s corresponent s’informi sobre la mort de l’demandat i se citi els copart√≠cips o administrador de la massa indivisa de la mateixa perqu√® els representi.
 4. que el procés atret tingués sentència definitiva, entenent com a tal la resolució que permet ser executada ulteriorment i contra la qual no hi ha recurs pendent.
 5. que la sent√®ncia √©s ferma i consentida per a totes les parts que intervenen, inclusivament aquelles que actuen subsidi√†riament o per raons d’ordre p√ļblic (i .: defensors, assessors, etc.).
 6. Petici√≥ de qualsevol de les parts i / o intervinents en el proc√©s respectiu o declaraci√≥ d’incompet√®ncia dictada d’ofici pel jutge intervinent en el proc√©s respectiu.

Ha recordar-se que no nom√©s els processos amb sent√®ncia definitiva poden ser atrets pel successori sin√≥ tamb√© aquells on les sent√®ncies tot i no ser definitives puguin ser objecte d’execuci√≥ ulterior.

Efectes

Una vegada que es realitzi el dictat de la incompet√®ncia per seguir intervenint el jutge respectiu, es donar√† l’ordre de remetre davant del jutge de l’successori amb totes les incid√®ncies que corresponguin i en l’estat en qu√® es trobi la causa.

davant el respectiu acte processal, s’haur√† de continuar la tramitaci√≥ de la causa en l’estat en qu√® es trobi sense que s’admeti per aix√≤ revisi√≥ de la sent√®ncia dictada (excepte nul¬∑litat per violaci√≥ de l’fur d’atracci√≥) o qualsevol dels passos processals que v√†lidament hagin estat efectuats.

Des d’aquest moment, el jutge de l’successori prendr√† al seu c√†rrec les causes i haur√† de continuar amb les etapes processals d’execuci√≥ de la sent√®ncia. En all√≤ que pertoqui s’ha d’ordenar que es compleixi amb la sol¬∑licitud de declaraci√≥ de leg√≠tim abonament per part de l’creditor.

Altres articles

 • Les etapes de l’proc√©s successori
 • Els 5 errors m√©s comuns en mat√®ria success√≤ria
 • Exclusi√≥ de la vocaci√≥ heredit√†ria de el c√≤njuge supervivent per cessament de vida en com√ļ o comanda de divorci anterior a la mort de l’altre c√≤njuge
 • Legitimaci√≥ per promoure successi√≥ de causant a nom de l’hereu a el qual es passa. Col¬∑laterals i descendents. Dret d’opci√≥.
 • Formes jur√≠diques per testaments
 • Acceptaci√≥ de l’her√®ncia deferida
 • Responsabilitat dels hereus i legataris per deutes i c√†rregues de la comunitat indivisa heredit√†ria
 • R√®gim de millores a copart√≠cips de la comunitat indivisa heredit√†ria en el Codi Civil i Comercial
 • Qui pot ser administrador d’una successi√≥?
 • Com administrar una successi√≥ abans de promoure proc√©s successori?
 • Qui representa a la successi√≥ en els judicis o proc√©s judicials?
 • √ös exclusiu de b√© de la massa indivisa per copart√≠cip

canal de YouTube

Visiteu el nostre canal de YouTube i Capacita’t amb v√≠deos gratu√Įt (feu clic per veure’ls).

Bibliografia recomanada

Causals d'exclusió de la vocació hereditària de el cònjuge supervivent 1Causals d'exclusió de la vocació hereditària de el cònjuge supervivent 2C ausales d'exclusió de la vocació hereditària de el cònjuge supervivent 3

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *