laringofaringe estructura funció i innervació, Resums d’Anatomia

♦ laringofaringe: des de l’os hioide fins a la vora inferior de l’cartílag cricoide i fins a la vora inferior de l’múscul constrictor inferior • Paret anterior : a dalt, l’entrada de la laringe, el segueixen els

recessos piriformes i aquesta desmarcada pels plecs ariepigloticos i la incisura interaritenoidea, la mucosa entapissa la cara posterior

• Orifici inferior de la laringe: on el múscul esofàgic contínua a el múscul estriat faringi, s’inicia l’esòfag, les fibres formen un esfínter (Killian).

Relacions: laterals: faringe facial i cervical, el límit entre les dues porcions està marcat per la vora inferior de la mandíbula.

• faringe facial: relacions anteriors: s’han vist les relacions de la faringe amb les cavitats nasals, el vel de paladar, la cavitat bucal i la laringe.

• Relacions posteriors : Són vertebrofaríngeas. La presència i la disposiciónde el full prevertebral de la fàscia cervical, aplicada als músculs prevertebrales, descompon a l’primitiu espai vertebrofaríngeo en espai prevertebral i espai retrofaríngeo (espai de Henkel)

• Relacions laterals: comprès per la paret lateral de la faringe, i lateralment, per la branca de la mandíbula, dividit en:

• Espai pterigomandibular lateral que correspon a una part de la fossa infratemporal, regle pterigomandibular, medialment, la fossa infratemporal arriba fins a la apòfisi pterigoides i la faringe.

• Espai infratemporal profund: participa en les seves relacions amb la porció profunda (parotídea) de la regió parotidomaseterina, que en profunditat s’estén fins a la paret lateral de l’Espadà laterofaríngeo.

RELACIONS POSTEROLATERALES : Són intermèdies entre les laterals i les posteriors. L’apófisis estiloides es connecta la faringe per l’aleta estilofaringea i el múscul estilofaríngeo, a la mandíbula, pel lligament estilomandibular, Al full superficial de la fàscia cervical, pel revestiment de les formacions estíleas

• Espais perifaringeos: espais que contacten amb la paret faríngia, comprèn 3 espais separats per envans sagitals (espai retrofaríngeo i dos espais laterofaringeos)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *