LDL oxidada i l’aterosclerosi

El terme LDL oxidada és utilitzat per descriure una àmplia varietat de preparacions de LDL que han estat modificades ex vivo sota condicions definides o aïllades de fonts biològiques. L’oxidació de la partícula d’LDL és un procés complex en el qual la proteïna i els lípids constituents pateixen canvis oxidatius originant productes complexos. La LDL oxidada juga un paper clau en la iniciació i la progressió de l’aterogènesi caracteritzada per una inflamació crònica, l’acumulació de lípids i modificacions de les cèl·lules vasculars a la paret arterial. A diferència de les LDL natives, les LDL oxidades no són reconegudes pels receptors de LDL i més aviat són captades en una forma no regulada per receptors scavenger en les cèl·lules vasculars. Aquest procés porta a l’acumulació de colesterol a la paret vascular originant les cèl·lules escumoses, característiques de la lesió ateroscleròtica. Nivells augmentats de LDL oxidada han estat demostrats en pacients amb malaltia arterial coronària (CAD) i suggereixen que el nivell plasmàtic de la LDL oxidada pot ser un marcador de CAD. The term “oxidized LDL” is used to descriu a wide variety of LDL preparations that have oxidatively modified ex vivo under defined conditions, or isolated from biological sources. The oxidation of LDL is a complex process during which the protein and the lipids undergo oxidative changes and form complex products. Ox-LDL is believed to play a key role in the initiation and PROGRESSION of atherogenesis characterized by chronic Inflammation, accumulation of lipids and vascular cell Modifications in the arterial wall. Unlike native LDLs, o x-LDLs are not recognized by the LDL receptors, but are taken up in a non-regulated manner by the scavenger receptors in vascular cells. This process leads to the accumulation of cholesterol in the vascular cells, forming foam cells, the Hallmark of the aterosclerosi lesió. Increased levels of oxidized LDL have been demostrated in patients with coronary Artery disease and it suggests that the plasma level of oxidized LDL may be a marker of coronary ar tery disease (CAD).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *