Leiomiomatosis intravenosa uterina. Presentació d’un cas amb afectació paratubárica i ovàrica | Rev. esp. patol; 38 (4): 238-241, octubre-desembre. 2005. ilus | IBECS

RESUM

Introducció:

La leiomiomatosis intravenosa és una variant rara de l’leiomioma que es caracteritza per un creixement intraluminal de cèl·lules musculars llises a les venes o gots limfàtics uterins. La seva histogènesi no està aclarida. Tot i ser un tumor benigne, el seu comportament podria ser considerat com maligne causa que pot estendre per via intracava i intracardíaca, encara que el pronòstic és bo. Pacients i

mètodes:

Presentem un cas en una pacient de 39 anys amb una massa abdominal dependent de l’annex dret. Es va realitzar una histerectomia amb doble anexectomia.

Resultats:

Macroscópicamente la massa ovàrica es corresponia amb una tumoració de superfície abollonada, amb nòduls paratubáricos i úter deformat per la presència de diversos nòduls uterins. Microscòpicament corresponia a un tumor constituït per cèl·lules fusiformes disposades en feixos entrecreuats i nombrosos gots en els quals s’introduïa el tumor. Discussió i

conclusions:

La majoria dels casos descrits presenten afectació uterina amb extensió a la vena cava i intracardíaca i eventualment metàstasis pulmonars, sent molt rara l’afectació paratubárica i ovàrica que presentem en el nostre cas. Les tècniques d’immunohistoquímica demostren la naturalesa vascular de les llums en les quals s’introdueix el tumor, i la seva positivitat als estrògens i progesterona dóna suport a la hipòtesi del seu origen en el múscul llis uterí, i no a la paret dels vasos (AU)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *