Linux Mint Forums (Català)

Hola, a Parallels Desktop vaig instal·lar Linux Mint. He instal·lat moltes versions de vmware i Parallels …. i en resum per a mi és molt millor Parallels pel fet que: de 1. Les snapshots pesen poc en Parallels i es demora 1 segon, en canvi en vmware es demora i de vegades de congela encara que tinguis molta RAM. De 2. El copy paste funciona a vmware de vegades, cal estar copiant i enganxant dues o tres vegades el que és irritant. En canvi en Parallels si un selecciona una versió nucli que estigui en la mateixa data que la versió de Parallels funciona SEMPRE. El mateix amb el drag & drop. De 3. L’accés amb el controlador USB per al disc extern té molt millor acompliment en Parallels.
L’únic inconvenient o objecció és que en vmware podia compilar l’últim o qualsevol versió d’el nucli amb genkernel amb les opcions <> en el nucli en lloc de mòdul i això no em funciona en Parallels, ha de ser amb un nucli determinat, parchado i amb fixes de Parallels tools, de la qual no hi ha una versió oberta com open-vm-tools, així que és frustrant instal·lar i que no funcionin les tools.
Però, en canvi, en linux mint no vaig tenir aquest problema, immediatament funciona shared folder o sharing sense si més no modifica fstab a: a

Code: Select all

.host:/ /mnt/hgfs vmhgfs-fuse allow_other 0 0 

, el mateix amb l’acceleració, no hi va haver necedidad de

Code: Select all

mks.enableMTLRenderer = "0"mks.enableGLRenderer = "1"mks.gl.allowBlacklistedDrivers = "TRUE"

fakeroot em va dirigir en picada cap a un error, així que si vols compilar l’única opció és el clàssic a

Code: Select all

$ make && make -j $(nproc) && sudo make modules_install && make install && sudo update-initramfs -c -k X.Y.Z && sudo update-grub

Les opcions típiques de vmware són:

Code: Select all

CONFIG_VMWARE_VSOCKETS=y CONFIG_VMWARE_BALLOON=y CONFIG_VMWARE_VMCI=yCONFIG_VMWARE_PVSCSI=y

en canvi Parallels necessita:

Code: Select all

---> Device Drivers --->Virtio drivers <*> PCI driver for virtio devices (NEW) <*> Virtio ballon driver <*> Virtio input driver <*> Platform bus driver for memory mapped virtio devices Memory mapped virtio devices parameter parsing

Però el nucli de linux ia les incloïa.
l’única targeta realment necessària en vmware és (per no vols sobrecarregar la cpu):

Code: Select all

Device Drivers ---> Network Device support ---> Network device support Ethernet driver support ---> AMD devices <*> AMD PCnet32 PCI support

en canvi en Parallels fa servir:

Code: Select all

vendor: 1af4 ("Red Hat, Inc."), device: 1041 ("Virtio network device"), subvendor: 8086, subdevice: 001a

l’error que em va aparèixer al boot va ser:

Code: Select all

acpi exception ae_not_found evaluating _prs

I, el vaig solucionar amb:

Code: Select all

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet prl_tg.usedrm=0 rootfstype=ext4 acpi=strict"

Consells: No instal·lar el KDE en una màquina virtual, el millor és lxde, xfce i fins i tot mat, però deshabilitant els efectes, compositor i amb ALT + F2 dconf-editor i desactivar.
Dconf Editor > Org > Mat > Desktop > lockdown > disable-lock-screen a I, desactivar Wireless LAN:

Code: Select all

Device Drivers ---> Network device support ---> Wireless LAN --->

, i

Code: Select all

Device Drivers ---> Network Device support ---> Network device support Ethernet driver support ---> Intel devices < > Intel(R) PRO/1000 Gigabit Ethernet support

En realitat tots els altres drivers excepte va convertir, NET_TULIP i AMD PCnet32 respectivament si és van a convertir una imatge de .vmx a pvm. a i, posar en blacklist això:

Code: Select all

# nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf blacklist i2c-piix4blacklist intel_powerclamp

de fet, també, en linux mint hi ha una eina que detecta el maquinari en el boot o amb lspci.

Code: Select all

NET_TULIP---> Devices Drivers --->Network devices support ---> Ethernet driver support ---> Digital Equipment devices DEC - Tulip devices

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *