Opinió i Testimonis

Reflexió sobre el Marc per a la Bona Direcció i el Lideratge Escolar

4 octubre 2016

la primera iniciativa al nostre país que descriu un marc per a la direcció escolar és de l’any 2005, en ella es van anunciar quatre àmbits d’acció dels directors (Lideratge, Gestió curricular, Gestió de Recursos i Gestió de Clima Institucional i Convivència) . Aquesta publicació de l’Ministeri d’Educació va significar un avanç a l’clarificar les àrees de desenvolupament per les que havia de transitar un director que buscava impactar en la millora de la qualitat dels aprenentatges i, a el mateix temps, ha assenyalat criteris i descriptors d’acompliment. Aquest document el vaig conèixer com a estudiant de pedagogia mentre em trobava realitzant la meva tesi de pregrau, però en els meus primers anys de docència, va passar inadvertit en els dos col·legis on vaig realitzar classes. Va ser l’any 2011, mentre em trobava realitzant un diplomat a la Universitat Catòlica, que va arribar a les meves mans una autoavaluació basada en el marc per a la bona direcció. Sorpresa va causar en els directius de l’establiment on treballava, la meva intenció d’aplicar aquesta enquesta, el que donava compte de la baixa difusió que va tenir aquesta política ministerial, de l’escàs coneixement que es tenia fins llavors a les escoles sobre la importància de l’lideratge i la seva impacte en la qualitat dels aprenentatges i, finalment, que el lideratge escolar no recau només en la persona del director i el seu equip més proper.

Després de deu anys de vigència de l’Marc per a la Bona Direcció, aquest ha donat un gir important en la seva nova versió de l’any 2015, passant des lliurar directrius i condicions bàsiques per a la millora, a una que reconeix l’escola com a unitat de canvi, on no és només l’equip directiu el responsable de l’lideratge educatiu, sinó que afegeix una noció de lideratge distribuït, a l’plantejar la necessitat d’un equip, més que d’un líder i on la tasca de director és desenvolupar la capacitat de lideratge dels altres així com estable cer direcció amb visió estratègica.

Sobre aquesta base, vam rebre a finals de 2015 el Marc per a la Bona Direcció i el Lideratge Escolar en l’establiment on em acompliment com a director des del 2013. La seva primera lectura va causar la confirmació del que s’ha estudiat en aquests anys però, a el mateix temps, la comprovació que el treball aixecat al col·legi es trobava en un bon rumb. La seva lectura comprensiva i socialitzada ens ha provocat profundes reflexions sobre com impactar en els resultats d’aprenentatge. En aquest desafiament, el Marc per a la Bona Direcció cobra importància gravitant, ja que assenyala una ruta per on transitar que, al costat de el Sistema d’Assegurament de la Qualitat de l’Educació i altres indicacions assenyalades en l’actual reforma educacional, constitueixen el rumb per on avançar cap a la millora contínua de la nostra escola.

En sintonia amb els assenyalat, la nostra escola va donar inici des de 2013 a un procés intern de creació de Projecte Educatiu, amb àmplia participació de la comunitat escolar i sense assessories externes, es han creat i enfortit equips de lideratge com l’equip de gestió, centre d’alumnes, consell de professors, equip de convivència escolar i centre de pares. D’altra banda, s’ha treballat en la creació d’un model educatiu basat en habilitats i competències per a un col·legi tècnic professional que busca formar estudiants emprenedors i amb altes expectatives respecte del seu futur laboral i acadèmic. S’han generat vincles de col·laboració institucional amb universitats, centres de formació tècnica i empreses que avui ens permeten arribar a el desafiament d’aconseguir una articulació entre la formació de primer i segon mitjà amb l’ensenyament tècnic professional. Tots aquests treballs i iniciatives van trobar ressò en el nou marc publicat per CPIIP i han obert noves metes a l’equip directiu i equip de gestió de l’establiment, ja que el nostre afany avui es troba en com vincular i comprometre els docents, assistents de l’educació, estudiants , pares i apoderats en aquest nou “projecte escola”, passar de les declaracions de principis, plans, projectes i planificacions a alguna cosa que es respiri en l’ambient de l’escola. Com es diu a la nostra escola: “fer carn nostre projecte”.

Cristian Solís Díaz

Professor d’Història i Geografia, UBB. Diplomat en Gestió Directiva d’Organitzacions Escolars, PUC. Màster en Lideratge i Gestió Educativa UDP versió 2014-2015, becari CPIIP. Cinc anys de docència en col·legis d’alta vulnerabilitat i ensenyament vespertina. S’ha exercit com a assessor pedagògic, professor guia i tutor de processos de titulació a l’Escola d’Història d’O-ARCIS. Des de 2013, és Director de el Col·legi Tècnic Professional Sant Ramon de la comuna de la Cisterna.

Arxius Marc per a la bona direcció i el lideratge escolar
Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *