Pla LEA

Pla LEA és el programa educatiu de l’Editora guia DIARI, el seu objectiu bàsic és promoure l’ús del diari com a material didàctic a l’aula, i fomentar l’hàbit de la lectura. Les sigles LEA signifiquen Llistí en l’Educació Actualitzada.

L’ús del diari en l’educació es remunta a segles enrere. El primer programa formal el va originar New York Times als Estats Units en la dècada de 1930. Des de llavors, diaris de tot el món han iniciat programes similars. En l’actualitat hi ha més de 700 programes en diversos països.

A partir del 31 d’agost de l’any 1989, guia DIARI crea un projecte que es converteix en el pont d’accés a la comunitat educativa, iniciant així la seva contribució a l’educació dominicana.

en guia dIARI es reflecteixen informacions útils i actualitzades que permeten als educadors utilitzar el diari a qualsevol experiència pedagògica amb els seus estudiants.

Missió a Contribuir a la formació d’un ciutadà amant de la llibertat i la democràcia a través de l’exercici de la seva habilitat lectora i de el desenvolupament del seu sentit crític davant els esdeveniments que succeeixen en la seva comunitat i al món.

Visió
Ser el programa premsa- escola de major contribució a l’educació de país, a través de la formació de lectors crítics -des dels nivells bàsic i mig-; el que garanteix la creació de ciutadans conscients del seu rol en la societat.

Objectius
Crear espais d’aprenentatge significatiu, amb una metodologia activa, dinàmica i innovadora, a través d’l’ús del diari a l’aula .

Desenvolupar en mestres i alumnes una actitud crítica, oberta i participativa davant de l’esdevenir global.

Reforçar les àrees programàtiques de el currículum de l’educació dominicana, mitjançant l’ús de la premsa plana i el Estoig de Premsa LEA.

Contribuir a que l’alumne participi i sigui autor del seu propi aprenentatge, formant-se com a lector independent.

Reforçar els valors ètics i morals de la societat que es reflecteixen en les informacions que apareixen en guia DIARI.

Com ser part de el Pla LEA?
per formar part de el Pla LEA els docents han de realitzar el curs taller d’entrenament per a l’ús i maneig de l’ estoig de Premsa LEA i el taller “Llegir i Aprendre amb Diaris”, instruments didàctics que co ntienen suggeriments d’activitats a realitzar a l’aula. Aquests tallers són coordinats a través del nostre departament.

L’estoig té 167 fitxes dividides en les quatre àrees fonamentals de el coneixement: Matemàtiques, Llengua Espanyola, Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials i educació Cívica; i una cinquena àrea denominada Maneig del Periódico.

Els educadors que formen part de el Pla LEA reben un descompte especial en la seva subscripció a guia DIARI.

Assessoria i supervisió educativa a Per avalar l’efectivitat de el Pla LEA a l’aula, comptem amb un programa d’assessoria i supervisió que orienta i dóna suport a la tasca de l’educador en el saló de classes.

Garantim l’actualització en tècniques i estratègies didàctiques en els centres educatius, a través de conferències, xerrades i tallers sobre temes pedagògics d’actualitat.

Premi a el Mestre LEA del Pla LEA atorga el “Premi a el Mestre LEA,” com a reconeixement a la tasca que realitzen els docents a les aules. Es premia educadors compromesos amb la innovació, la creativitat i l’actualització en l’educació dominicana.

LEA Per Tots a És una publicació educativa, oberta i dinàmica, dirigida a docents, pares , estudiants ia la comunitat educativa en general, per contribuir al seu desenvolupament intel·lectual i donar suport al accionar educatiu. Circula cada dimarts a la Secció “La Vida” de guia DIARI.

PROJECTES ESPECIALS a Setmana de la Geografia i La Setmana de la Geografia és una activitat pedagògica encaminada a conscienciar, educar i motivar els dominicans en l’ús racional, cura i conservació dels nostres recursos naturals, culturals i històrics. Sorgeix al nostre país l’any 1993, com a resposta a una crida de la Nacional Geographic Society a centenars de diaris d’Amèrica. Es programa anualment, en el calendari escolar, per al mes de març, al costat de la Secretaria d’Estat d’Educació, Aliança Geogràfica Dominicana, Grup Jaragua i Institut Panamericano de Geografia i Història.

Concurs Literari Acabem el Conte a “Acabem el Conte “és un innovador projecte creat per la Unió Llatina i guia DIARI, en què estudiants de 14 a 18 anys són els protagonistes.
Aquest concurs, de llarga tradició com a instrument de foment de la lecto-escriptura, es realitza per incentivar en els nostres joves l’amor per la lectura i el desenvolupament de la seva creativitat mitjançant l’ús de la paraula.

Materials educatius col·leccionables : amor Periòdicament oferim a la comunitat educativa material didàctic en modalitat de fascicles o làmines col·leccionables , els quals representen un valuós suport a la tasca dels docents en les diferents àrees de l’ saber.
Visites educatives a A través d’ aquest programa, guia dIARI ofereix l’oportunitat que grups d’estudiants coneguin les seves instal·lacions i la forma d’elaboració d’un diari.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *