Resultats quirúrgics de tres tècniques de histerectomia en patologia ginecològica benigna, a l’Hospital Universitari Major-mederi

Introducció: La histerectomia és la intervenció quirúrgica realitzada amb major freqüència en ginecologia, la laparoscòpia i les tècniques obertes intra i extrafascial són algunes de les tècniques més utilitzades. Es van comparar els resultats quirúrgics i complicacions, de la histerectomia abdominal total, intrafascial, extrafascial i laparoscòpica en patologia benigna, en un hospital universitari. Metodologia: Estudi de cohort retrospectiu a l’Hospital Universitari Major mederi entre gener de 2014 a gener de 2017, que comparo els resultats quirúrgics i complicacions fins a 15 dies després de realitzat el procediment. Resultats: Es van avaluar 831 histerectomies, 49.82% van ser extrafascial per laparotomia, 39.47% intrafascial per laparotomia i 10.71% intrafascial per laparoscòpia. Hi ha diferències estadísticament significatives en estada hospitalària entre les tècniques obertes vs laparoscòpia a favor de la laparoscòpia (2.86 ± 0.6 vs 2.39 ± 0.3 dies respectivament p < 0.001). El temps quirúrgic va ser menor en tècniques obertes vs laparoscòpia (89.8 ± 26 vs 113.9 ± 36 min respectivament p < 0.001). El sagnat intraoperatori va ser menor en la laparoscòpia vs tècniques obertes (235.5 ± 216 vs 308.7 ± 198cc respectivament p < 0.001). La taxa global de complicacions no va presentar diferències significatives a l’comparar les dues tècniques obertes (12.07% vs 15.24%, p0.68), però si hi ha diferències significatives a l’comparar les tècniques obertes amb la laparoscòpia (27.31% vs 29.11% p0.01) . Discussió: La laparoscòpia ofereix millors resultats quant sagnat intraoperatori i estada hospitalària, amb complicacions intraoperatòries, necessitat de transfusió i d’UCI similars a les tècniques obertes; però les tècniques obertes presenten menor quantitat de complicacions postoperatòries. D’altra banda entre les tècniques obertes la extrafascial ofereix millors resultats quant estada hospitalària.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *