Salicílic àcid + làctic àcid


Mecanisme de acciónSalicílico àcid + làctic àcid

El àc. salicílic té acció queratolítica, produeix el despreniment de la hiperqueratosi de forma gradual. L’àcid làctic afecta el procés de queratización, ja que redueix la hiperqueratosi característica de berrugues, durícies, callositats i dureses.

Indicacions terapéuticasSalicílico àcid + làctic àcid

Tt. de berrugues, durícies, callositats i dureses.

PosologíaSalicílico àcid + làctic àcid

Tòpica: 1 aplic./día fins desaparició.

ContraindicacionesSalicílico àcid + làctic àcid

Hipersensibilitat als components. Diabetis, circulació deficient. Lunars, marques de naixement, berrugues amb pèl o en zones de la pell que estiguin infectades, irritades, inflamades o ferides. Nens < 2 anys

Advertiments i precaucionesSalicílico àcid + làctic àcid

Evitar contacte amb ulls, pell o mucoses, evitar sobre àmplies superfícies o durant temps prolongat, amb problemes de circulació perifèrica, diabetis. IH, IR (durant llargs períodes de temps o en àrees extenses pot produir efectes adversos).

Insuficiència hepáticaSalicílico àcid + làctic àcid

El seu ús durant llargs períodes de temps o en àrees extenses pot produir efectes adversos.

Insuficiència renalSalicílico àcid + làctic àcid

El seu ús durant llargs períodes de temps o en àrees extenses pot produir efectes adversos.

InteraccionesSalicílico àcid + làctic àcid

No aplicar conjuntament amb: un altre queratolític.

EmbarazoSalicílico àcid + làctic àcid

No s’han realitzat estudis en humans; però, l’àcid salicílic es pot absorbir sistèmicament; la seva seguretat no ha estat establerta. Com a mesura de precaució, és preferible evitar el seu ús durant l’embaràs.

LactanciaSalicílico àcid + làctic àcid

No s’ha de fer servir durant la lactància excepte si fos clarament necessari, valorant els possibles beneficis davant als riscos potencials per al nen / nadó.

Reaccions adversasSalicílico àcid + làctic àcid

Irritació de la pell, cremor, enrogiment, dermatitis i fins i tot ulceració local; reaccions al·lèrgiques.

Vidal VademecumFuente: El contingut d’aquesta monografia de principi actiu segons la classificació ATC, ha estat redactat tenint en compte la informació clínica de tots els medicaments autoritzats i comercialitzats a Espanya classificats en aquest codi ATC. Per conèixer amb detall la informació autoritzada per l’AEMPS per a cada medicament, haurà de consultar la corresponent Fitxa tècnica autoritzada per l’AEMPS.

Monografies Principi Actiu: 01/01/2015

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *