Autorización informada para o uso de correo electrónico con alumnos


Este documento Foi realizado por Jesús Díaz Díaz. Coa inclusión de novas tecnoloxías e o uso educativo das diferentes ferramentas que ofrece a web en moitas ocasións será necesario que os alumnos teñan unha identidade dixital menor. Polo tanto, debemos solicitar as autorizacións axeitadas para que isto nos traia ningún problema.

29-01-2016 11 - 46-56

Autorización informada para o uso do correo electrónico externo por parte dos alumnos do Centro

Pais estimados e nais dos alumnos:

Como xa sabes, este ano comezamos a usar en _________ (aula, centro, nivel …) ___ un sistema _____ (Blog de aula, libro electrónico, aula virtual, …) _____ que require a dispoñibilidade de correo electrónico contas a todos os usuarios.

Ser o seu fillo menores de 14 anos e tendo en conta a Lei de Protección de Datos Orgánicos (LOPD), calquera conta de correo electrónico externo (Gmail, Yahoo, Hotmail, etc.) que iso implica a asignación de datos persoais do seu fillo e posterior intercambio de información entre un adulto (profesor do seu fillo) e un menor (o seu fillo), debemos ter a autorización oportuna de UDS. par A isto.

É por iso que pedimos que enche o boletín de autorización na parte inferior e, unha vez recortado pola liña de puntos, dálle ao titor do seu fillo. Nesta autorización, tamén é clara, claramente, o seu permiso para o intercambio de información do profesor-alumno. Non esqueza pedirlle as súas páxinas para proporcionar o enderezo de correo electrónico e o contrasinal para que poida supervisar, en todo momento, as comunicacións externas do seu fillo.

O director

—- ————————————— –

Autorización paterna para O uso do correo electrónico externo por un estudante do IES _____________

D./dª. _______________________ con NIF nº ______________
D./dª. _______________________ con NIF No. ______________, pais ou titores legais do alumno __________________________ do grupo ________, que está estudando en __ (nome do centro) ________ de ___ (localidade) __________, autorizamos a que pode intercambiar información co noso fillo a través do seguinte correo electrónico Enderezo:

(preferentemente de Google Dado a posibilidade de que ofrece compartir e modificar documentos de forma compartida)

Autorizamos aos profesores do noso fillo / AA que poden intercambiar información, exclusivamente de uso académico e / ou educativo, a través do correo electrónico anteriormente mencionado.

Temos en conta que debemos controlar e protexer a información de configuración de correo correspondente (nome de usuario, contrasinal, etc.) para poder xestionar o uso dela.

Tamén somos conscientes de que, en calquera momento, podemos revogar esta autorización escrita dirixida á Directa Ou do mesmo.
en __________________ a _ _________ 201_
(Sinatura do pai / gardián) (Sinatura da nai / titora)

Descargar a carta do director en formato .odt

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *