CAMBIOS EN O VALOR Nutritivo de Patatas Durante Distintos Tratamentos Culinarios Cambios no valor nutricional das patacas durante diferentes procesos culinarios Cambios Non valor nutritivo de patacas durante distintos tratamentos culinarios

Resumo

Resumen

Resumo

Os contidos da humidade, as cinzas, a proteína, a graxa, o amidón e o ácido ascórbico presente nas patacas de Cara, antes e despois de aplicar os seguintes procesos culinarios: fritos, cocidos, cocidos e arrugados (“Arrugado” ), foron determinados para coñecer a verdadeira contribución destes nutrientes para o seu consumo. A fritura é o tratamento culinario que produce unha maior perda de auga, sendo substituído en parte por petróleo, que representa o 20,2% do peso seco. Nas outras tres formas de preparación, observáronse perdas de auga máis baixas. O amidón e os contidos do ácido ascórbico diminuíron cos procesos culinarios aplicados, excepto durante a fritura. En relación cos contidos de proteínas e cinzas, as patacas fritas e cocidas foron, respectivamente, o máis rico destes nutrientes. Isto é debido á deshidratación e á perda de amidón que ten lugar na fritura e cocida respectivamente. As patacas cocidas mostraron, en contraste, as máis pequenas concentracións de proteínas e cinzas, que é o resultado de lixiviar a auga de cociña. Cando os resultados foron expresados en peso seco, o amidón, as cinzas e os contidos do ácido ascórbico diminuíron e os contidos de proteínas aumentaron cos procesos culinarios aplicados. As patacas cocidas foron aquelas que mostraron contidos máis altos e máis baixos de proteína e ácido ascórbico respectivamente. As patacas cocidas tiñan o contido de cinzas máis baixas, que probablemente por procesos de disolución e os arrugados (“arrugado”) e as patacas cocidas presentaron os máis baixos contidos do amidón. © 2004 Altaga. Todos os dereitos reservados.

SE determinaron os contenidos de Humedad, Cenizas, Proteínas, Grasa, Almidón e Ácido Ascórbico en Patatas de la Variedad Cara, ANTES Y DEPUÉS DE APLICAR LOS SIGUIENTES TRATAMIENTOS CULINARIOS: FRITURA, COCCION EN AGUA , asado y arrugado, con objeto de conocer el aporte real de nutrientes por su consumo. La Fritura es El Tratamiento Culinario Que implica una alcalde deshidratación, Siendo el Agua sustituida en parte por aite, el cuño representa en las patatas fritas el 20,2% del Peso seco. En Las Otras Tres Formas de Preparación Culinaria SE Observan Pérdidas Menores de Agua. Los Contenidos de Almidón e Ácido Ascórbico Disminuyeron Con Los Diferentes Tratamientos Culinarios, concepto con La Fritura. En Relación A Los Contenidos de Proteínas e Cenizas, Las Patatas FRITAS Y LAS ASADAS FUERON LAS máis ricas en Estos Nutrientes. Esto se debe unha deshidratación e pérdidas de almidón que se producen na fritura e asado respectivamente. Las patatas cocidas en auga, por El contrarío, mostraron las Menores concentraciones de estos Nutrientes lo cual se asocia un perdidas por lixiviación. Cuando se expresaron os resultados en peso seco se observou unha disminución dos contenidos de Almidón, Cenizas e Ácido ascórbico con os tratamientos culinarios ensayados, mientras que aumentaban o porcentaje de proteínas. Las Patatas Asadas Fueron Las que Mostrarron Un alcalde Y Menor Contenido de Proteínas e Ácido Ascórbico respectivamente. Las patatas cocidas en auga tuvieron Los Menores Contenidos de cenizas, lo cual se debe probablemente a las perdidas por lixiviación, y las patatas arrugadas y asadas presentaron Los Menores Contenidos de almidón. © 2004 Altaga. Todos os dereitos reservados.

palabras clave: patatas, tratamiento culinario, pérdidas de nutrientes

Determinaron os contidos de humidade, cinzas, proteínas, graxa, almidón e ácurso ascórbico en patacas da variedade Cara, Antes E Despois de Aplicar OS Seguintes Tratamentos Culinarios: Fritura, Coción en Auga, Asado I Enrugado, Co Obxeto de Coñecer O APORTE REAL DE NUTRINTES POLO SEU CONSUMO. Unha fritura é o tratamento culinario que implica unha maior deshidratación, Sendo a Auga sustituida en parte por aite, o cal representa nas patacas fritidas o 20,2% do peso seco. NAS OUTRAS TRES FORMAS DE PREPARACIÓN CULINARIA OBSERVANSE PERDAS MENORES DE AUGA. Os contidos de Almidón e Ácido Ascórbico Diminuiron Cos Diferentes Tratamentos Culinarios, excepto COA Fritura. En Relación Ós Contidos de Proteínas e Cinzas, como patacas fritidas e As Asadas Foron como máis ricas nestes nutrintes. Debe Debese á deshidratación e Perdas de Almidón que se producen na fritura e asado respectivamente. Como Patacas Cocidas en Auga, Pola Contra, Amosaron como Menores Concentracións de Estes Nutrintes O Cal Se AOCIA A Pérdas por Lixiviación.Cando se expresaron os resultados en peso seco observouse unha diminución dos contidos de almidón, cinzas e ácido ascórbico cos tratamentos culinarios ensaiados, mentres que aumentou a porcentaxe de proteínas. As patacas asadas foron as que mostraron un maior e menor contido de proteínas e ácido ascórbico respectivamente. As patacas cocidas en auga tiveron os menores contidos de cinzas, o cal debese probablemente ás perdas por lixiviación, e as patacas enrugadas e asadas presentaron os menores contidos de cinzas, o cal debese probablemente ás perdas por lixiviación, e as patacas enrugadas e asadas presentaron os menores contidos de almidón. © 2004 Altaga. Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: Patacas, tratamento culinario, perdas de nutrintes

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *