Valor de previsión da escala Interheart-colesterol para pacientes que entran por dor no peito | Revista Española de Cardioloxía

A previsión da incidencia ea mortalidade da enfermidade cardíaca isquímica é crucial na saúde pública, e por iso desenvolveron diferentes escalas para estimar o risco de aparición, como o de Framingham1 ou o Score2 respectivamente. En 2011, os investigadores do estudo Interheart publicaron unha escala para predecir específicamente a incidencia de infarto agudo, cunha variante baseada no colesterol conectado a lipoproteínas tanto de baixa densidade como de alta densidade3. O obxectivo do noso estudo é analizar o valor pronóstico da escala interheart-colesterol en pacientes que entran por dor no peito.

É un rexistro observacional e prospectivo de todos os pacientes admitidos de forma consecutiva por dor torácica nun único departamento de cardioloxía por 19 meses. 1.312 pacientes consecutivos foron incluídos e analizados en 1.240 (94,5%) despois de descartar pacientes que non tiñan un analítico dispoñible e foron clasificados por diagnóstico de síndrome coronario agudo (SCA) ou dor no peito non isquémico. En toda a escala de interheart-colesterol3 foi calculada, categorizando a idade (2, > 55 machos e > 65 mulleres), colesterol unido a baixo Lipoproteínas de densidade (1, 77-116mg / dl; 2, 177-150mg / dl; 5, > 151mg / dl), colesterol de lipoproteína de alta densidade (2,

mg / dl), fumar (2, exfumer; 2, fumar 1-5 cigarros / día; 4, fumar 6-10; 7, fumar 11-20; 11, fuma> 20), diabetes mellitus (7) e hipertensión arterial (6); Os pacientes dividíronse en terreiros dependendo do valor obtido individualmente. Seguimento de polo menos 1 ano despois de alta.

A análise realizouse con SPSS 20.0 para Mac (SPSS Inc., Chicago, Illinois, Estados Unidos). As variables cualitativas foron avaliadas pola proba de DE2 e da cuantitativa, probando a T de alumno e ANOVA. A análise de supervivencia foi realizada por regresión de riscos proporcionales COX a través do método de inclusión de pasos; Para esta análise, considerábase a variable de referencia e as variables de referencia e as variables non incluídas na escala de puntuación de Interheart foron incluídas no modelo que tiña unha implicación clínica no pronóstico ou aqueles que obtiveron p ≤ 0.25 na análise isada. A importancia estatística foi atribuída aos valores de P

dos 1.240 pacientes, 467 (37,7%) Presentaron SCA sen elevación do segmento de ST, 189 (15,2%), SCA con elevación de ST Segment e 584 (47.1 %), dor torácica non isquémica. A puntuación media da escala interheart-colesterol foi menor no grupo de dor torácica non isquémica que en SCA: 10.02 ± 5.42 en comparación con 13,27 ± 5,48 (mesa P).

Táboa.

Características xerais da poboación dividida en interheart-colesterol Tertiles

385 (31.0)

11,74 ± 5,7 5,52 ± 2,8

17,93 ± 2.7 0,01

66,1 ± 15.0 69,0 ± 13.0

64.9

0.01

2.7 11.2 77.0

67.6 31.1 78.4

49.0 TD>

35.1

31.1 19.5

3.7 2.2 TD> 4,4 4.5 0,14

4,4 3,4 8.8 0.01

43,6 40.7

0.01

39.7

54.2 0.01

14.1 16.8 19.4 0,14

60,4 ± 8,5

55,9 ± 12,4 0,01b

53.7

13.2 ± 1,9

12.9 ± 2.0

Glucemia (mg / dl)

98.7 ± 19,6 105,7 ± 32,1 127,1 ± 48,5

1,1 ± 0.4 1 ± 0.6

76,8 ± 25,4 81,6 ± 24,8

73,8 ± 26,4 0,01

165,8 ± 48,3 169,3 ± 44,9 164,3 ± 47.9

0,403

44,8 ± 15,0 39,7 ± 12,9 37,1 ± 11.5 0,01

99.7 ± 69,3 0,753

115.0 (90,0-149)

138.0 (106.0-185.0) 0.01 / T>

74.0

86.5 0.01

88.0

0.01

40.6 76.8 0.01

65.3 52.1 65.8 TD> 77,1 0,01 IV id = ”

ACV: accidente cerebrovascular; ARA-II: antagonista do receptor da angiotensina II; CHDL: Colesterol Unido a Lipoproteínas de Alta Densidade; CLDL: Colesterol Unido A Lipoproteínas de Baja Densidade; DT: Dolor Torácico; FEVI: Fracción de Eyeccion do Ventrículo Izquierdo; FG: filtrado glomerular; Hta: hipertensión arterial; IECA: Inhibidor da Enzima de Conversión da Angiotensina; SCACET: Síndrome Coronario Agudo con Elevación del Segmento St; SCASEST: Síndrome Coronario Agudo Sin Elevación del Segmento St.

Diferencia Entre el Tercil 1 y El Resto.

Diferencia Entre el Tercil 3 y el resto.

Salvo Otra Indicación, Los datos expresan n (%) o Media ± desviación estándar.

SE consiguiÖ el Seguimiento de 1 ANO De Los Pacientes (medios, 453,7 ± 152.2 Días). Se observou un claro patrón creciente de mortalidade por cualquier causa (El 4,8, el 10,0 yl 13,4%; p figura); La edad y la insuficiencia cardíaca previa se asociaron con alcalde incidencia de estas complicaciones.

Curvas de Kaplan-Meier de Incidencia Ajustada de los Objetivos Evaluados Durante El Seguimiento. RH: Relación de risco; IC95%: Intervalo de confianza do 95%.

.

Curvas Kaplan-Meier de incidencia axustada dos obxectivos avaliados durante o seguimento. RH: Relación de risco; IC95%: 95% de intervalo de confianza.

(0.35MB).

A escala Interheart-colesterol foi deseñada co obxectivo de proporcionar unha ferramenta moi específica para predecir a incidencia de SCA, pero a súa capacidade predictiva para SCA é reducida33. A escala ten diferenzas bastante notables con respecto ao de Framingham ou a puntuación, que parece que é útil para os pacientes con dor no peito. A súa principal vantaxe parece residir en identificar pacientes con risco de moi baixo risco e os nosos resultados proporcionan a evidencia do seu valor pronóstico despois dunha admisión hospitalaria por dor no peito.

O desenvolvemento do SCA é un proceso multifactorial que vai Máis aló da mera presenza de factores de risco cardiovascular4. A identificación dos determinantes que destacan as lesións coronarias estables para ser desestabilizadas e causaron que un SCA segue sendo un dos grandes desafíos no coñecemento da aterosclerose, xa que podería ser as características intrínsecas das placas5 ou factores non clásicos6.

isto O estudo ten a limitación de aplicar unha escala deseñada para a prevención primaria aos pacientes admitidos pola dor no peito; Non obstante, non hai ningún uso en España ou en Europa como se describe no estudo, polo que o estudo é de interese.

En conclusión, a escala interheart-colesterol identifica aos pacientes con baixo risco de complicacións despois dunha renda torácica , que podería usarse para detectar pacientes que, aínda que non requiren ningún seguimento, pode requirir un seguimento non tan completo.

total terqil 1 ( Terqil 2 (10.0-14.99) Terqil 3 (> 15) P
pacientes 1.240 411 (33.1) 444 (35.8)
puntuación 11,23 ± 1,3
Edad (Años) 67,9 ± 13,1 68,5 ± 11, 0 0.02a
varones (%) 55.0 73.5
Diabetes Mellitus (%) / TD> 31.9 0.01 / TD> HTA (%) 0.01 DISLIPEMIA (%)
fumadores (%) 0,01
Cardiopatía isquémica Previa (%) 36,1 37,6 0.01
Insuficiencia Cardiaca Previa (%)
ACV previo (%) 5,6
DT NO CORONARIO (%) 26,4
SCASEST (%) 21, 2 42.5
SCACET (%) 16.7 FEVI (%) 58,3 ± 10,6 58,5 ± 10,2
revascularización 0, 01
hemoglobina (mg / dl) 13.5 ± 1,8 13.3 ± 1,9 0.01
111, 6 ± 38.5 0.01 Creatinina (Mg / dl) 1.0 ± 0.4 0, 9 ± 0.3 0,01
FG (ML / min / 1,72 m2) 76,2 ± 24,4
Colesterol Total (Mg / DL) 164,7 ± 50,9
CHDL (mg / Dl) 40.1 ± 13,4
CLDL (MG / DL) 98,2 99,0 ± 33.2 96,8 ± 35,3
Triglicéridos (mg / dl) 125.0 (95.0-167.0) 120,5 (92,0-162,0)
Estatina Al Alta (%) 58.2 / TD> 76.0
Ácido acetilsalicílico al ata (%) 74.6 0.01
Clopidogrel Al Alta (%) 49.6 28.1 53.0 65.5
IECA / ARA-II Al Alta (%) 63.5
Bloqueador Beta Al Alta (%)

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *