cum să deduceți cheltuielile pentru bunurile de investiții: amortizarea în societăți

div>
div> Google +

Când facem achiziționarea unui element de imobilizare, adică orice bine destinat să servească durabil în activitățile companiei, nici o cheltuială nu este înregistrată ca atare, dar care este recunoscut în activul non-actual al soldului și va fi prin deprecierea sa în timp în momentul înregistrăm în mod sistematic cheltuielile implicate, care este cunoscută sub numele de amortizare.

Conform rezoluției din 1 martie 2013, Institutul de Contabilitate și Auditul conturilor, care sunt eliberate standarde de înregistrare și evaluare a activelor de investiții materiale și imobiliare, amortizarea fixității materialelor va depinde de prețul de achiziție a bunului, valoarea reziduală, durata de viață utilă și metoda de amortizare Citiți, indiferent de considerentele fiscale.

Cu toate acestea, aceste considerente fiscale vor fi tocmai care vor face ca amortizarea înregistrată să fie deductibilă (sau nu) în impozitul pe societăți sau în impozitul pe venit al persoanelor fizice, în caz de autonomie.

Ori de câte ori este posibil, se recomandă ca rambursarea să fie înregistrată să coincide cu amortizarea fiscală deductibilă pentru a evita erorile de finalizare a modelelor fiscale de declarație și a ceea ce este mai rău, viitoare controale afluent și inspecții.

Amortizarea deductibilă în societăți:

Cea mai obișnuită modalitate de deducere a amortizării imobilizată este prin aplicarea tabelului coeficienților de amortizare liniară stabilită la articolul 12.1.a) din Legea fiscală asupra societăților.

Tabelul menționat definește pentru fiecare element de a imobilizat un coeficient liniar maxim și o perioadă de a Amortizarea maximă, astfel încât suma amortizată să fie deductibilă care rezultă din aplicarea unui coeficient cuprins în următoarele intervale (ambele capete):

centrale nucleare

Instalații

iv id = „

div id =” 2AdC7faed „>

d

tip tip

Coeficient liniar deductibil

Lucrari civile
Lucru civil general
pavaje
Lucrări de infrastructură și miniere
centrale hidraulice de energie
Centrele de carbon
central Renewables

altele Centrals

Clădiri

Clădiri industriale
teren dedicat exclusiv la scalare
depozite și depozite (gaze, lichide și solide)
Clădiri comerciale, administrative, servicii și locuințe
Subcentrale.Redes de transporte y distribución de energía

Cabluri

restabil instalaciones

maquinaria

echipaje médicos y asimilados > elementos de transport
locomotorile, vagone y echipos de tracción
buques, Aeronaves
elementos de transport intern
elemen Tos de transport externo
Autocamioane

Mobiliario y enseres

Lencería
cristalería
úthile y hanramienta
Motoare, matrice y Modelos
Otros enseres
Equipos Electrónicos E Informáticos. Sistemas y programas
Equidos electronónicos
echipaje para procesos de información
sistemas y programe informáticos.
PRODUCIONES Cinematográficas, fonográficas, Vídeos Y Series Audiovisules

Incluso se puede multiplicar por 2 la Cantidad derivada de apicar el coeficiente de amortización liniară máximă cuando se trate de elementos de inmovilizado material usados .

SIN EMBARGO, COMO COMENTÁBAMOS AL PRIMIO NU ES EL úNICO MÉTODO PASIBIL PARA QUAMORTIZACIÓN Marea Dedusică. También Se Permite Utilizar:

 • ONU PORCENTAJE CONSTANTE SOBRE EL VALOR Pendiente de Amortización (Que No Podrá Ser Inferior Al 11%),
 • El Método de Los Números Dígitos,
 • ONU Planul Formulado Por El Contribuyen „Por La Administratión Tributaria,
 • o Cualquirie Otro Siempre Que El Contribuitie.

Nici o obstacteste , Podrán amortizarse libremente:

   • Los elementos de inmovilizado de Las Sociedades Laborales (Sal Y SLL) Afecta A la Realización De Sus Actividades y Adquircos Durante Los Cinco Primeros Años A Partir de la Fecha de Su Calificación Como Tales.
   • los elementos de inmovilizado de las exploataciones asociativas prioritatarias de acuerdo con lo disuosesto en La Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las exploataciones, adquircos durante los cinco primeros år Partir de la Fecha de Su Reconocimiento Como Tales.
   • los elementos del inmovilizado Afectos a las actividad ES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (cu excepția Edificiilor).
   • Materialul Los Elementos del Inmovilizado Nuevos Cuyo Valor Unitario No EXCEDA DE 300 EUROS, Hasta El Límite de 25.000 EURO FIRSDO AL PERÍODO Impozitivo.

   además, Para Las Entades de Reduccida Dimenión EXISTE LA POSIBILIDAD DE APCIZAÓN A TOPOSDAD DEMORTIZACIÓN A TODOSAD DEMORTIZACIÓN A TODOSDO DEMORTIZACIÓN ANMOVILIZADO Si cumplen UNA SERIE DE CONDICIONES RESDICO AL INTER INCREENMO Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLIA MEDIA DE EMPLEADOS. P . Amortización Deducerea EN Autónomos:

   EN El Siguiente Enlace Puede Ver La DeduCibilidad de Las Amortizaciones en Funcción del Régimen Fiscal en que SE Encuentan.

   de la SuperContabil pe care l-am pus la dispoziția dvs. Consilierul contabil cu care veți ști în orice moment care este scaunul corect care urmează să fie efectuat în fiecare situație și repercusiunea sa fiscală, în plus față de rezolvarea oricăror O altă îndoială contabilă de un mod rapid și simplu.

   Link-uri de interes:

   Noi mese de amortizare

   stimulente fiscale pentru dimensiunea entităților reduse.

   Activarea cheltuielilor financiare în achiziționarea de imobilizare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *