Hoteluri în Lake Oswego

Am citit și accept condițiile legale și condițiile de contractare
Am citit și accept politica de confidențialitate și cookie-uri
Doresc să primesc informații, oferte și promoții de Veturis Travel SA Despre cazuri de cazare, croaziere și produse sau servicii suplimentare
Veturis Travel SA., Vă informează că datele cu caracter personal colectate vor fi tratate în conformitate cu legislația în vigoare În scopul gestionării relației cu clienții, gestionarea rezervelor și, dacă este autorizată de caseta corespunzătoare, trimiterea de informații despre ofertele și promoțiile de la Veturis Travel SA Despre cazuri de cazare, croaziere și produse sau servicii complementare, fiind legitimarea tratamentului Datele personale Executarea acestui contract de rezervare a hotelului și consimțământul său pentru primirea informațiilor. De asemenea, vă informăm că datele colectate vor fi comunicate hotelurilor și în cazul dvs. terțe părți responsabile pentru furnizarea de servicii contractate. Această comunicare poate implica transferul internațional de date dacă rezervarea sau serviciul contractat se află în afara Uniunii Europene. Puteți exercita drepturile de acces, rectificare, anulare sau opoziție, precum și drepturile suplimentare care vă ajută la [email protected], precum și prin mijloacele detaliate în informațiile suplimentare despre politica noastră de confidențialitate pe care o puteți consulta Pe pagina web https://www.quehoteles.com/politica-privacidad.php.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *